Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

tabalica pamiątkowa
Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 16:30

Tablica upamiętni małżeństwo wybitnych specjalistów mikrobiologii i wirusologii

W piątek, 26 maja o godz. 15.00 przy ul. Dębinki 7a odbędzie się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy na fasadzie budynku, w którym mieszkali prof. dr med. Jerzy Morzycki, lekarz mikrobiologii i epidemiolog, twórca i dyrektor Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, współtwórca Akademii Lekarskiej w Gdański i prof. dr hab. Maria Morzycka, wirusolożka, ekspertka w zakresie wirusów chorobotwórczych, wieloletnia kierowniczka Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Gdańsku.  

Z inicjatywą upamiętnienia państwa Morzyckich wystąpiła grupa Radnych Miasta Gdańska: Andrzej Stelmasiewicz, Katarzyna Czerniewska, Beata Dunajewska, Wojciech Błaszkowski i Bogdan Oleszek oraz pełnomocniczka rodziny Morzyckich, Katarzyna Korczak. W uroczystości weźmie udział rodzina upamiętnianych m.in. córka dr med. Anna Lakomy, Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych, przedstawiciele wnioskodawców. Laudację wygłosi dr hab. med. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. Studenckich, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Swój przyjazd z Warszawy, ze sztandarem, zapowiedziała delegacja Korporacji Akademickiej Sarmatia.

Uroczystość odbędzie się w piątek, 26 maja o godz. 15.00 przy ul. Dębinki 7a.

Jerzy Morzycki (1905-1954)

Inicjator powstania, organizator i dyrektor Instytutu Higieny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni (1938), a następnie od 1946 do 1954 dyrektor Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej i Kierownik Katedry Mikrobiologii Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Był także jednym z inicjatorów i aktywnych twórców Akademii Lekarskiej w Gdańsku (1946). W latach 1931-32 pracował w Instytucie Pasteura w Dakarze, odbywał także liczne kursy epidemiologii i medycyny tropikalnej oraz walczył z epidemiami na terenie państw afrykańskich (Sudan, Senegal, Maroko, Algieria), odbywał także praktyki na statkach marynarki francuskiej. Jerzy Morzycki był także dyrektorem Miejskiego Instytutu Higieny w Bydgoszczy, a w latach 1934-38 organizatorem i kierownikiem filii Państwowego Zakładu Higieny w Poznaniu. Brał udział w kampanii wrześniowej w obronie Gdyni i Oksywia jako lekarz porucznik Marynarki Wojennej. W 1940-44 był kierownikiem Oddziału Walki z Epidemiami Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie – walczył z epidemią duru plamistego i czerwonki, organizował produkcję szczepionek dla ludności polskiej w okupowanej Polsce. Brał czynny udział w walce podziemnej w latach wojennych, organizował pomoc sanitarną oraz podziemną produkcję szczepionek dla partyzantów, obozów koncentracyjnych i więzień. Uczestniczył w tajnym nauczaniu prowadząc wykłady z bakteriologii na podziemnym Uniwersytecie Warszawskim i Poznańskim. W latach 1944-46 pełnił funkcję Naczelnego Komisarza do Walki z Epidemiami. Był autorem 65 oryginalnych prac naukowych i monografii w zakresie serologii, immunologii, epidemiologii, bakteriologii, parazytologii i wirusologii  Oddany i zaangażowany nauczyciel akademicki i naukowiec, z zespołu którego 17 osób zastało samodzielnymi pracownikami naukowymi.

Maria Morzycka (1919-1994)

W latach 1941-44 pracowała w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie między innymi przy produkcji szczepionki przeciw durowi plamistemu dla ludności polskiej. W latach 1947-56 pracowała w Zakładzie Mikrobiologii Akademii Lekarskiej w Gdańsku oraz w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej (1951-63). Była kierownikiem pracowni wirusologii IMMiT od 1951, a w latach 1963 do 1989 kierowała Zakładem Bakteriologii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Gdańsku. Pasją naukową i przedmiotem badań naukowych Marii Morzyckiej była wirusologia, szczepionki przeciwwirusowe i chemioterapia przeciwwirusowa. Była autorką nowatorskich prac w zakresie etiologii odry, wirusowego zaplenia wątroby oraz poliomyelitis. Profesor Morzycka była także krajowym ekspertem w zakresie odry i szczepionki przeciw odrze, a od 1959 członkiem Komisji Wirusologicznej PAN i od 1984 przewodniczącą tej Komisji. Autorka 70 oryginalnych prac naukowych i monografii w zakresie mikrobiologii i wirusologii.

Upamiętniają ważne miejsca i osoby

Tablice pamiątkowe to projekt realizowany przez miasto. Założeniem inicjatywy jest umieszczanie w przestrzeni Gdańska spójnych wizualnie oznaczeń w celu upowszechniania wśród mieszkańców i turystów wiedzy o miejscach związanych z wydarzeniami i osobami ważnymi dla historii kraju i regionu. System tablic pamiątkowych zainicjowany został w czerwcu 2018 roku. Tablica upamiętniająca Jerzego i Marię Morzyckich będzie 29. z cyklu.

fot. www.gdansk.pl