Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

pomnik przyrody, fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Zdjęcie portretowe: Paulina Chełmińska

Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 15:30

Nowy, grupowy pomnik przyrody

Gdańscy radni jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie nowego pomnika przyrody. Grupowym pomnikiem przyrody ustanowiono dwa drzewa z gatunku platan klonolistny, rosnące przy skrzyżowaniu ulic Bernarda Chrzanowskiego i Ludomira Różyckiego w Gdańsku

Drzewa spełniały kryteria, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Przegłosowana uchwała dotyczyła dwóch drzew znajdujących w dzielnicy Strzyża.

Ujęte w uchwale drzewa są w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, o znaczącym obwodzie pni oraz wieku. Walory przyrodnicze i krajobrazowe nowych pomników przyrody oraz jego indywidualne cechy, to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm odpowiednio – 333 oraz 251 cm, wysokość 19 m w przypadku obu drzew i rozpiętość korony odpowiednio – 26 oraz 23 m. Szacunkowy wiek 100 lat, predysponuje je do objęcia szczególną formą ochrony jako grupowy pomnik przyrody.

Podane w uchwałach drzewa przedstawiają podobne parametry dendrometryczne. Objęcie ich ochroną prawną pozwoli na zachowanie okazałych i cennych przyrodniczo drzew.

Kiedy można ustanowić pomnik

Definicja pomnika przyrody została ujęta w art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Główne cechy, jakie drzewo musi spełnić, aby ustanowić go pomnikiem przyrody to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm lub wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód, wysokość, szerokość korony, wiek, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Akcja "zgłoś drzewo na pomnik przyrody" nadal trwa. Zgloszenia są przyjmowane droga mailową przez stronę gdansk.pl. 

fot. www.gdansk.pl