Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zamelduj sie w Gdańsku
Zdjęcie portretowe: Paulina Chełmińska

Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 10:30

Zamelduj się w Gdańsku

Meldunek to nie tylko spełnienie obowiązku, ale również korzyści dla Ciebie i Twojego otoczenia. Gdańsk ponownie zachęca do meldowania się w miejscu faktycznego zamieszkania.

Obecnie w Gdańsku zameldowanych na stałe lub czasowo jest niemal 432 tys. osób. Jednak faktyczna ich liczba to prawie pół miliona. Dlatego kolejny raz Urząd Miejski w Gdańsku realizuje kampanię Zamelduj się w Gdańsku! Ma ona na celu szerokie dotarcie do mieszkańców z informacją o korzyściach, jakie niesie za sobą meldunek w miejscu zamieszkania. Dlatego kolejny raz zachęcamy wszystkich, którzy mieszkają w Gdańsku do zameldowania się w miejscu zamieszkania.

- Chcemy przypomnieć naszym mieszkańcom, że meldunek to z jednej strony obowiązek prawny, ale z drugiej to korzyści dla całych dzielnic – mówi Tomasz Filipowicz, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich. Do kampanii informacyjnej dla całego miasta zainspirowała nas w 2021r. Rada Dzielnicy Letnica, która dzięki swojej inicjatywie w krótkim czasie zwiększyła liczbę zameldowanych osób o ponad 20%. Dlatego w ubiegłym roku zachęcaliśmy mieszkańców pozostałych dzielnic, uczestnicząc w wielu festynach, piknikach i wydarzeniach organizowanych przez Rady Dzielnic lub inne organizacje. Byliśmy na Stogach, Wyspie Sobieszewskiej, Siedlcach, Kokoszkach, Aniołkach, Chełmie, Brzeźnie oraz na Zaspie.

Meldunek, karta mieszkańca oraz aplikacja #kontaktgdansk

W tym roku w ramach akcji #melduj się w Gdańsku planowane są spotkania z mieszkańcami w kolejnych dzielnicach. Byliśmy już na Oruni, podczas otwarcia domu sąsiedzkiego, na Przymorzu i Gdańsku Południe podczas spotkań Pani Prezydent w ramach „Okrągłego Stołu”, a także na Jasieniu przy okazji otwarcia nowej linii tramwajowej. Na ten rok planowanych jest jeszcze pięć spotkań w różnych dzielnicach miasta.

- Tegoroczne spotkania w ramach akcji melduj się w Gdańsku! chcemy również łączyć z obecnością elektrycznego busa Gdańskiej Organizacji Turystycznej, pełniącego funkcję mobilnego centrum obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca – podkreśla Filipowicz.

Zależy nam bardzo, aby mieszkańcy czuli się gospodarzami w swoich dzielnicach i zgłaszali swoje uwagi oraz spostrzeżenia poprzez skorzystanie z prostych i wygodnych narzędzi np. aplikacji #kontaktgdansk. Dlatego podczas plenerowych spotkań będą z nami również pracownicy Gdańskiego Centrum Kontaktu - dostępnego dla mieszkańców przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Obowiązek, z którego masz wiele korzyści

Meldunek jest nadal prawnym obowiązkiem, wymóg ten nie został zniesiony. Dotyczy on obywateli polskich oraz mieszkających tu cudzoziemców. Warto dopełnić tego obowiązku, ponieważ zameldowanie w miejscu faktycznego zamieszkania przynosi dodatkowe korzyści.

Dzięki zameldowaniu mieszkańcy mają wpływ na swoją dzielnicę. Wielkość środków finansowych przekazywana do poszczególnych dzielnic uzależniona jest od liczby zameldowanych tam osób. Meldunek daje też możliwość kształtowania lokalnej rzeczywistości. Obywatele mogą bez przeszkód wybierać miejskie władze i brać udział w wyborach na różnych szczeblach, ponieważ zameldowanie na pobyt stały skutkuje wpisem do spisu wyborców.

Bardzo istotny jest wpływ na rozwój transportu publicznego. Siatka połączeń, tworzona jest na podstawie danych dotyczących liczby mieszkańców, czyli potencjalnych użytkowników komunikacji zbiorowej.

Ponadto meldunek to także:

  • możliwość kandydowania do rady dzielnicy, czy rady miasta
  • możliwość korzystania ze zniżek oferowanych w ramach Karty Mieszkańca
  • ułatwienie rekrutacji do przedszkola, czy szkoły

Liczba mieszkańców kształtuje również wysokość dotacji na realizowane przez miasto zadania.

Wiedząc, o tym ilu jest faktycznie mieszkańców i ilu ich, do naszego miasta przybywa, łatwiej jest planować nowe inwestycje.

Meldunek - nic prostszego

Proces zameldowania jest bezpłatny i bardzo prosty. Zameldować się możesz na dwa sposoby:

  1. w urzędzie, osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej w punktach zlokalizowanych w:

Warto wcześniej zarezerwować wizytę przez rezerwację internetową lub telefonicznie: (58) 52 44 500 (dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu).

  1. 2. przez internetową stronę Ministerstwa Cyfryzacji

 Co potrzebujesz?

  • wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”, znajdziesz go na stronie
  • dokonane, na druku meldunkowym, przez właściciela (najemcę) mieszkania potwierdzenie faktu zamieszkiwania osoby meldującej się
  • do wglądu oryginał aktu notarialnego, odpisu księgi wieczystej lub umowy najmu lokalu (należy zwrócić uwagę czy wynajmujący jest właścicielem lokalu. Jeśli nie - potrzebna jest zgoda właściciela na wprowadzenie do mieszkania przez wynajmującego innych osób)
  • dowód osobisty lub paszport.

Wykaz dokumentów niezbędnych do zameldowania znajdziesz na stronie internetowej.