Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Grafika Zdrovve Love
Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Data publikacji 13:30

Kolejne warsztaty edukacyjne "Zdrovve Love"

Trwają zapisy na kolejne warsztatu skierowane do uczennic i uczniów klas I gdańskich szkół ponadpodstawowych. Podczas zajęć pojawią się odpowiedzi na najczęściej zadawane przez nastolatków pytania. Odbędą się one w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w terminach 25 marca i 22 kwietnia w godz. 9.00-14.00. 

Jak się zmienia ciało w trakcie dojrzewania? Jak się zachować, gdy nasze granice w związku są przekraczane? Czego unikać, aby nie wyrządzić drugiej osobie krzywdy? To pytania, które najczęściej pojawiają się podczas zajęć z młodzieżą. Podczas najbliższych warsztatów poruszone zostaną m.in. tematy płodności oraz rozwoju seksualnego. Pięciogodzinne zajęcia poprowadzi mgr Roksana Galewska-Wajlonis, psycholog i seksuolog. Odbędą się one w siedzibie GOPZiPU przy ul. Wrzeszczańskiej 29, w sali konferencyjnej. Udział jest bezpłatny, jednak warunkiem jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Zajęcia z nastolatkami

W trakcie warsztatów poruszone zostaną poniższe kwestie:

  • Wprowadzenie do seksualności i praw seksualnych człowieka – zapoznanie z aktualnymi wytycznymi i rekomendacjami w zakresie seksualności
  • Anatomia - zdrowie i higiena oraz dojrzewanie i rozwój psychoseksualny – wiedza na temat zmian, które przynosi dojrzewanie i z czego one wynikają
  • Zdrowie prokreacyjne, antykoncepcja i metody planowania rodziny - poszerzenie wiedzy dotyczącej płodności, prokreacji, by móc świadomie podejmować decyzje dotyczące posiadania potomstwa
  • Profilaktyka - ryzykowne zachowania seksualne i infekcje przenoszone drogą płciową – wiedza, jak dbać o swoje zdrowie prokreacyjne poprzez poznanie sposobów profilaktyki zdrowotnej
  • Bezpieczne relacje - jak tworzyć zdrowe związki i dbać o swoje granice -  nauka rozpoznawania i budowania zdrowych relacji z partnerem(-rką).

Zgłoszenia możliwe są przez email: zgloszenia@opz.gdansk.pl oraz telefonicznie pod numerem  +48 609 901 097. Szczegóły dostępne na stronie Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Zdrovve Love jest edukacyjnym modułem programu „Wsparcie prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017–2025”.