Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Herb Gdańska, dwa lwy, na czerwonym tle
Zdjęcie portretowe: Joanna Bieganowska

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 16:30

Rozwiązano umowę na realizację parkingów kubaturowych

Gmina Miasta Gdańska oraz spółka IMMO PARK Gdańsk podjęły decyzję o zakończeniu umowy, która obejmowała budowę czterech parkingów w Śródmieściu miasta. Inwestycja nie zostanie zrealizowana, ze względu na fakt, iż od momentu podpisania umowy zmieniły się potrzeby i uwarunkowania, na których oparty był projekt.

Umowa między spółką IMMO PARK Gdańsk a Gminą Miasta Gdańska została zawarta w październiku 2018 roku i dotyczyła zaprojektowania, wybudowania, finansowania oraz zarządzania czterema parkingami w Śródmieściu miasta. Strony podjęły decyzję o wstrzymaniu realizacji tego projektu. Wpłynęły na to w szczególności takie czynniki jak: sytuacja makroekonomiczna, konieczność ochrony drzew w części lokalizacji, a także uwagi do projektu zgłaszane przez lokalne społeczności. Dodatkowym elementem były też trudności dotyczące pozyskiwania odpowiednich zgód i decyzji konserwatorskich w zakresie, jakim założono projekt na etapie procedury przetargowej. Nie bez znaczenia pozostaje również wprowadzona w międzyczasie regulacja polityki parkingowej miasta, której przykładem jest Śródmiejska Strefa Parkowania wprowadzona w 2020 roku czy propozycja Park&Ride w czasie trwania wysokiego okresu turystycznego. Rozwiązania te wpłynęły na poprawę sytuacji związanej z brakiem miejsc parkingowych w Śródmieściu.

Umowa zawarta między IMMO PARK Gdańsk a Miastem Gdańsk przewidywała wybudowanie czterech parkingów w centrum Gdańska:

  • Dwupoziomowy parking podziemny na 337 miejsc, zlokalizowany przy ulicy Podwale Staromiejskie
  • Jednopoziomowy parking podziemny na 112 miejsc postojowych, zlokalizowany pod placem Targ Węglowy
  • Parking podziemny dla 260 samochodów, zlokalizowany na ulicy Podwale Przedmiejskie
  • Czteropoziomowy, nadziemny parking na 493 pojazdy, zlokalizowany przy Długich Ogrodach