Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Podpisanie listu intencyjnego między Miastem a Uniwersytetem Gdańskim, fot  Dominik Paszliński
Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:00

Współpraca miasta i UG w ramach programu Gdańsk Miasto Literatury

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego podpisali list intencyjny, będący deklaracją współpracy w ramach programu Gdańsk Miasto Literatury. Zapowiedziano także powstanie nowego kierunku studiów. Już jesienią tego roku w Gdańsku można będzie można na UG studiować Sztukę kreatywnego pisania.    

- Miasto Gdańsk oraz Uniwersytet Gdański deklarują rozwijanie wzajemnej współpracy w zakresie realizacji programu Gdańsk Miasto Literatury, współpracę w zakresie wzajemnej promocji działalności literackiej, w szczególności organizowanie spotkań z literatami, wykładów otwartych i wydarzeń towarzyszących. A także wsparcie w zakresie prowadzenia zajęć na kierunku Sztuka kreatywnego pisania przez uczestników programów miasta wspierających działalność literacką i wspólne organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji – czytamy w liście intencyjnym.

Najważniejszym celem sieci Miast Kreatywnych UNESCO jest umieszczenie kreatywności i przemysłów kulturalnych w centrum strategii rozwojowych miast na poziomie lokalnym oraz wspieranie ich aktywnej współpracy na poziomie międzynarodowym. Gdańsk, który chciałby wejść do tej sieci jako Miasto Literatury, od lat rozwija programy i buduje sojusze, które służą wspieraniu kreatywności. Owocem rozmów o współpracy miasta z Uniwersytetem Gdańskim jest między innymi inicjatywa uczelni służąca powołaniu nowego kierunku studiów, który miałby pozwolić na rozwój talentów literackich na poziomie akademickim, a jednocześnie oferował nowoczesny program zajęć o charakterze praktycznym.  

Uniwersytet Gdański, wpisując się w szeroki plan wspierania twórczości literackiej i przyglądając się oczekiwaniom wobec swoich absolwentów, które są zgłaszane ze strony dynamicznie rozwijających się podmiotów przemysłu kreatywnego, podjął właśnie decyzję o utworzeniu nowego kierunku studiów licencjackich pod nazwą Sztuka kreatywnego pisania. Plany uczelni od kilku miesięcy były konsultowane z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, aby powstający kierunek jak najlepiej wpisywał się w szerszy program strukturalny pn. Gdańsk Miasto Literatury, zainicjowany przez Gdańsk wiosną 2022. Pierwsi studenci Sztuki kreatywnego pisania rozpoczną studia już w październiku tego roku.   

Wśród zajęć zaproponowanych przez UG znajdą się m.in. zajęcia praktyczne i kompleksowe przygotowanie teoretyczne z zakresu komiksu i powieści graficznej, współczesnego rynku wydawniczego, literatury dla dzieci i młodzieży, pisania tekstów reklamowych, narracji baz danych, scenopisarstwa i literatury regionalnej, a także dotyczące redakcja tekstu, retoryki, prawa wydawniczego i przekład czy poetyki gier komputerowych. Studia trwać będą trzy lata, pierwsi studenci rozpoczną zajęcia w październiku tego roku. Istotną część zajęć prowadzić będą wykładowcy z doświadczeniem praktycznym w tym pisarze, tłumacze, scenarzyści czy redaktorzy.   

Podpisanie listu intencyjnego, którego przesłaniem jest wyrażenie obopólnej woli współpracy Uniwersytetu i władz miasta, jest pierwszym etapem ustaleń, których szczegóły poznamy w najbliższych miesiącach. Rozważana jest między innymi współpraca w zakresie programów rezydencyjnych, wsparcie promocji kierunku czy dodatkowe stypendium fundowane studentce/studentowi wyłonionemu w drodze konkursu. 

List intencyjny w tej sprawie 3 stycznia 2023 podpisali Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska i prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. W spotkaniu brała udział dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG Dziekan Wydziału Filologicznego i dr Marcin Hamkało, pełnomocnik prezydenta Gdańska ds. programu Gdańsk Miasto Literatury.