Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Joanna Bieganowska

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:50

Elastyczne planowanie - międzynarodowa konferencja

W dniach 1 i 2 grudnia odbywa się w Gdańsku konferencja poświęcona obecnie analizowanym i wdrażanym instrumentom planistycznym. Drugi dzień wydarzenia otworzy Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Tematem wystąpienia prezydent, które rozpocznie się o godzinie 9.00 będzie Nowa Agenda Urbanistyczna dla Gdańska.

Konferencja pozwoli na wymianę dobrych praktyk pomiędzy zainteresowanymi tematyką planistyczną oraz przyczyni się do ugruntowania, w skali lokalnej, działań zmierzających do modernizacji warsztatu planistycznego. Program konferencji dostępny jest na stronie gdansk.pl. W wydarzeniu mogą wziąć udział zainteresowani przedstawiciele mediów.

Konferencja odbywa się na Politechnice Gdańskiej, w auli na 3 piętrze w Gmachu Głównym. Wydarzenie stanie się także Seminarium Regionalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych (ISOCARP). W wydarzeniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Europejskiej Rady Urbanistów (European Council of Town Planners) oraz Globalnej Sieci Planistów (Global Planners Network).

Najważniejsze zagadnienia konferencji

  • Wystąpienia wprowadzające – dotyczące zarówno współczesnych pryncypiów i zasad rozwoju miejskiego jak i praktyk wiążących się z procesami planistycznymi i rozwojowymi
  • Przedstawienie dobrych praktyk wywodzących się z różnych przedsięwzięć planistycznych, w tym o charakterze nieformalnym – warsztatów, seminariów, dyskusji, etc.
  • Dyskusje na temat kluczowych zagadnień dla przyszłości praktyki planistycznej – w tym kwestii partycypacji i współkreacji struktur miejskich
  • Refleksje na temat zależności pomiędzy zasadami rozwoju miast, metodami planowania oraz praktyką wdrażania wypracowanych rozwiązań.

Problematyka konferencji

Głównym celem organizacji międzynarodowej konferencji „Elastyczne planowanie” jest prezentacja i dyskusja obecnie analizowanych i wdrażanych instrumentów planistycznych, które nie są jeszcze częścią formalnej procedury planistycznej. Intencją organizatorów jest umożliwienie spotkania i wymiany wiedzy oraz spostrzeżeń pomiędzy planistami i projektantami, przedstawicieli sektora publicznego (prezydenci miast, radni, architekci miast), przedstawicielami świata nauki oraz innymi profesjonalistami zajmujących się kształtowaniem innowacyjnych instrumentów planowania i rozwoju miast.

Współczesne procesy rozwoju miast stają się coraz bardziej zróżnicowane. Równocześnie dyskusje dotyczące warsztatu planistycznego skupiają się głównie na celach i zasadach zrównoważonej transformacji przestrzeni zurbanizowanej, rzadko dotykając kwestii ich wdrażania i instrumentalizacji. Dotyczy to zarówno sposobu dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami planistycznymi jak i modelami i instrumentami wdrożeniowymi. Mimo iż takie kwestie jak rozwijanie procesów partycypacyjnych i włączanie wszystkich interesariuszy w dyskusje nad kierunkami przekształceń miast coraz częściej są dyskutowane i wdrażane w praktyce, to nie są one elementem powszechnej praktyki ani też elementem systemu prawnego. Dzieje się tak m.in. z uwagi na fakt, iż ciągle poszukiwane są najlepsze możliwe, innowacyjne i odpowiadające na zróżnicowane współczesne potrzeby instrumenty planistyczne, które nie są jeszcze skodyfikowane i nie stały się elementami prawodawstwa planistycznego.