Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Aleksandra Strug
Gdańskie Nieruchomości

Data publikacji 08:30

Oświadczenie w sprawie realizacji wyroku eksmisji FRECH

W związku z wyrokiem sądu nakazującym Stowarzyszeniu Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego, Charytatywnego i Historycznego wydanie nieruchomości właścicielowi, we wtorek, 29 listopada komornik w asyście policji prowadził na miejscu czynności związane z odzyskaniem nieruchomości. Wcześniejsze wielokrotne próby polubownego odzyskania nieruchomości nie przyniosły efektów. Po kilkugodzinnych negocjacjach z udziałem Policji, komornik wpuszczony został na teren, dokonał oględzin części nieruchomości i zdecydował o przerwaniu czynności.

W 2005 r. nieruchomość użyczona została nieodpłatnie Stowarzyszeniu FRECH w celu stworzenia tam miejsca pamięci Sybiraków. Na użyczonym terenie odbywać się miały prelekcje, wykłady oraz wydarzenia upamiętniające cierpienie ofiar i rodzin zesłańców. Od wielu lat Stowarzyszenie nie realizuje tych założeń. Pomieszczenia, które stanowić miały sale wystawiennicze znajdują się w złym stanie technicznym, a obiekt nie jest udostępniany w celu zwiedzania.

Od 2018 r., kiedy to wygasła umowa użyczenia, Stowarzyszenie użytkuje nieruchomość bezumownie, nie regulując żadnych zobowiązań z tego tytułu, co spowodowało, że dług Stowarzyszenia wobec Miasta wynosi ponad 800 tys. zł.

Zrealizowane w czerwcu tego roku przejęcie części terenu ujawniło, że w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego Dworu Fischera i innych zabudowań dawnej browarni, Stowarzyszenie zgromadziło kilka ton leków niedopuszczonych do obrotu w Polsce – co zgłoszone zostało właściwym służbom.

W związku z sygnałami o możliwym odpłatnym świadczeniu noclegów dla osób bezdomnych na terenie użytkowanym przez Stowarzyszenie, służby podjęły czynności sprawdzające. Nie umożliwiono im jednak wejścia na teren, niewiadomym jest więc, czy na terenie nieruchomości przebywają osoby, które potrzebują pomocy specjalistów wspierających osoby w kryzysie bezdomności.

Stowarzyszenie nie udostępnia pomieszczeń zwiedzającym, nie organizuje żadnych ogólnodostępnych wydarzeń upamiętniających ofiary zesłania. Sala spotkań wykorzystywana jest głównie do organizacji imprez urodzinowych, co potwierdzają sami użytkownicy, a także wystrój miejsca.

Prowadzenie niejasnej działalności, gromadzenie przeterminowanych, nielegalnych leków, organizowanie odpłatnych miejsc noclegowych dla bezdomnych, bez zapewnienia dostępu służb właściwych do udzielania takiego rodzaju pomocy oraz brak regulowania jakichkolwiek należności, uniemożliwia wyrażenie zgody na dalsze użytkowanie nieruchomości przez Stowarzyszenie FRECH. Z uwagi jednak na zaangażowanie rodzin zesłańców i poszanowanie pamięci Sybiraków, przedstawicielom Stowarzyszenia zaproponowana zostanie możliwość utworzenia miejsca pamięci, stałej wystawy lub innej formy, która umożliwi zgromadzenie i właściwą ekspozycję elementów zbiorów, stanowiących wartość sentymentalną, historyczną lub liturgiczną, w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu.