Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Jędrzej Sieliwończyk

Jędrzej Sieliwończyk
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 18:00

Uchwały w sprawie wieloletniego najmu przychodni przegłosowane

W marcu Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę, która zaktualizowała warunki najmu dla podmiotów medycznych. Chodziło przede wszystkim o urealnienie stawek czynszów, które pozostawały na niezmienionym poziomie od kilkunastu lat. Najemcy mają możliwość skorzystania z długoletniego użytkowania budynków. Skorzystanie z tego rozwiązania skutkuje pełnym władztwem nad obiektem i preferencyjną stawką czynszu na poziomie 1.50 zł/m.kw. Choć ta forma użytkowania nakłada na użytkowników obowiązek inwestowania i utrzymywania budynku, aż 7 podmiotów zdecydowało się skorzystać z takiej możliwości. Rada Miasta Gdańska jednogłośnie przyjęła dziś uchwały dotyczące wszystkich złożonych wniosków.  

W zasobach miasta znajdują się lokale użytkowe wynajmowane w celu prowadzenia tam różnego rodzaju działalności gospodarczych. Dzięki temu mieszkańcy mogą podejmować tam rozmaite działania, związane nie tylko z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale też różnego rodzaju aktywności społecznych, kulturalnych i sportowych. Warto podkreślić, że nadwyżki finansowe z tytułu czynszów za lokale użytkowe, przeznaczane są na remonty mieszkań komunalnych i socjalnych.

Zmiana warunków najmu  

Przyjęta w marcu 2022 r. Uchwała Rady Miasta Gdańska wprowadziła aktualizację warunków najmu dla podmiotów medycznych przez ich uzależnienie od charakteru prowadzonej działalności i rodzaju świadczonych usług. Zmiana zasad podyktowana została przede wszystkim, koniecznością urealnienia czynszów, zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania. Poprzednie stawki najmu przestrzeni użytkowych dla podmiotów medycznych utrzymywane były przez kilkanaście lat, a urealniona stawka daje możliwości pozyskania środków finansowych, np. na modernizację budynków. Zmiana warunków najmu obowiązuje od 1 września 2022 r. Wszystkie podmioty zostały poinformowane o wprowadzonych zmianach, warunkach uzyskania obniżki czynszu oraz możliwości długoletniego użytkowania budynków miasta.

Wieloletnie użytkowanie alternatywą dla wynajmu

W przypadku budynków, które w całości przeznaczone są na świadczenie usług medycznych, Uchwała wprowadziła także możliwość przekazania ich w użytkowanie wieloletnie, na okres minimum 20 lat. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Gdańska radni głosowali nad uchwałami umożliwiającymi przekazanie 7 budynków, w których mieszczą się przychodnie, ich dotychczasowym użytkownikom.

Przyjęte dziś uchwały dotyczą placówek medycznych działających w następujących lokalizacjach:

  • Jaśkowa Dolina 105
  • Wassowskiego 2
  • Oliwska 62
  • Siennicka 9
  • Grunwaldzka 68
  • Majewskich 26
  • Stryjewskiego 29a

Dla podmiotów, które zdecydowały się na zmianę formy użytkowania i zdeklarowały chęć wieloletniego korzystania z budynków, w których prowadzą działalność związaną z usługami medycznymi, przejmując pełne władztwo, ale także obowiązek i możliwość inwestowania, stawka pozostanie w dotychczasowej wysokości tj. 1.50 zł/m.kw.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w lokalach Gminy związaną ze świadczeniem usług zdrowotnych, którzy skorzystali z propozycji zmiany dotychczasowych umów najmu czasowego, na wieloletnią formę użytkowania, mają możliwość daleko idącego planowania rozwoju działalności w dotychczasowym miejscu, przy zachowaniu stawki najmu na zbliżonym do dotychczasowego poziomie.

Podmioty realizujące kontrakty z NFZ nadal z preferencyjną stawką czynszu

Przy dokonywaniu zmian, wzięto pod uwagę preferencje dla podmiotów, które w głównej mierze kontraktują się z NFZ, a obniżona stawka czynszu najmu określona została na poziomie 9,33 zł/m.kw użytkowanej powierzchni, czyli 30% kwoty bazowej. Obecnie jest to minimalna wartość, która pozwoli na właściwe gospodarowanie i bieżące utrzymanie tych nieruchomości. Tak określona stawka, w dalszym ciągu zachowuje swój preferencyjny charakter.