Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 12:30

Wizyta prezydent Gdańska w Dzielnicy Oliwa

Ostatni w bieżącym roku spacer prezydent Aleksandry Dulkiewicz po gdańskich dzielnicach odbył się w Dzielnicy Oliwa. Rozmowy toczyły się m.in. na temat przyszłości pętli tramwajowej Oliwa i zagospodarowania placu handlu wokół niej, planów remontowych ulic: Opata Jacka Rybińskiego, Opackiej oraz Tatrzańskiej, utworzeniu dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Opackiej, doświetlenia ciągu dla pieszych znajdującego się na terenie pomiędzy siedzibą  TVP a Cmentarzem Oliwskim, remontu ulicy Tatrzańskiej, cięć pielęgnacyjnych drzew na Wzgórzu Pachołek, parkowaniu autobusów na zatokach dla aut osobowych czy powrotu do pobierania opłat za miejsca parkingowe przy ul. Cystersów i Placu Inwalidów Wojennych. 

W środowe popołudnie, 9 listopada w spacerze z udziałem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz Moniki Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, wzięli udział radni miasta Gdańska: Karol Ważny, Łukasz Bejm i Jan Perucki, radni dzielnicy oraz przedstawiciele Urzędu i miejskich jednostek m.in.  Wydziału Projektów Inwestycyjnych, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Skarbu, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Biura Rozwoju Gdańska, Gdańskich Nieruchomości, Zarządu Transportu Miejskiego, Gdańskich Wód, Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej, Straży Miejskiej oraz  Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami.

Spotkanie rozpoczęło się na pętli tramwajowej Oliwa, gdzie omawiano plany remontowe torowiska pętli oraz zagospodarowanie terenu wokół. Wyjaśniono, że powoływany jest specjalny zespół konsultacyjny dla opracowania nowego układu dla całego obszaru.

W trakcie spaceru poruszono kwestie remontowe ulic i chodników  m.in. Opata Jacka Rybińskiego, Opackiej czy Tatrzańskiej oraz  przejścia dla pieszych przez torowisko na rogu Opata Rybińskiego i al. Grunwaldzkiej. Ulice Rybińskiego i Opacka znajdują się w Programie Modernizacji Ulic, a do czasu ich remontu, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni prowadzi prace utrzymaniowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi. W przyszłym roku planowana jest budowa azylu dla pieszych na ul. Opata Rybińskiego na wysokości miejsca, gdzie pojawiają się trzy pasy ruchu. Część przejścia dla pieszych przez torowisko została wyremontowana w 2020 r. podczas remontu toru w stronę pętli Oliwa. Remont pozostałej części przejścia w torze w stronę Jelitkowa zostanie wykonany w 2023 r.  Do tego czasu Gdański Zarząd Dróg i Zieleni dokona oznakowania przejścia.

Z kolei w rejonie skrzyżowania ulic Opackiej i al. Grunwaldzkiej dyskutowano nad brakiem połączenia ścieżki rowerowej na przejściu dla pieszych. Połączenie przejazdu przez Grunwaldzką na wysokości Opackiej i Pomorskiej od strony Sopotu ma zostać  realizowane
w ramach budowy tzw. Nowej Opackiej. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przeanalizuje możliwość realizacji brakującego fragmentu ścieżki w ramach działania własnego. Wspomniano również, że w przyszłym roku ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji całej ul. Czyżewskiego, a realizacja robót powinna nastąpić w 2024 r.

Na ul. Pomorskiej wskazano konieczność poszerzenia ciągu pieszo-rowerowego w kierunku Żabianki kosztem pasów w jezdni, tłumacząc, że jest ciasno i niebezpiecznie w trakcie poruszania się jednocześnie pieszych i rowerzystów. Dokonana zostanie analiza rozwiązań, jednak to zadanie jest szczególnie skomplikowane z uwagi na problem odwodnieniowy
dla tego terenu.

W rejonie Cmentarza Oliwskiego poruszono temat poprawy bezpieczeństwa i remontu chodnika na tyłach ciągu dla pieszych zlokalizowanego w gęsto zadrzewionym obszarze między terenem Cmentarza a siedzibą TVP. Do końca listopada br. przeprowadzona zostanie wizja w terenie dotycząca znajdującej się zieleni na przedmiotowej działce, która jest istotnym elementem ewentualnej przyszłej inwestycji oświetleniowej, a nawierzchnia chodnika została włączona do planów remontowych na 2023 rok.

W dalszej części spaceru dyskutowano m.in. o konieczności remontu ulicy Tatrzańskiej oraz przycięciu drzew zasłaniających widok na Katedrę na Wzgórzu Pachołek. Wyjaśniono, że remont chodnika w ul. Tatrzańskiej włączony został w plan remontów na 2024 rok, a prace pielęgnacyjne drzew prowadzone będą w okresie spoczynku wegetacyjnego między listopadem a lutym 2023 r.

Przy ulicy Cystersów w okolicy Katedry wskazywano problem z parkowaniem autobusów na miejskich zatokach dla aut osobowych. Wskazano, że miasto pracuje nad kompleksowym rozwiązaniem problemów parkingowych i w planach jest utworzenie parkingu z dedykacją dla autokarów w rejonie zoo na ul. Karwieńskiej.  

Jednym z punktów było omówienie możliwości utworzenia dodatkowego parkingu na
ul. Opackiej, jak również powrotu i wprowadzenia całorocznych opłat za parkowanie przy Cystersów i Placu Inwalidów Wojennych, które dotychczas obowiązywały tylko w okresie letnim.  Temat zostanie poddany analizie w ramach omawiania polityki parkingowej. 

W  2023 roku zaplanowane są kolejne spacery w Dzielnicach Gdańska: Stogi, Zaspa Młyniec, Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia, Orunia – Św. Wojciech – Lipce, Olszynka, Suchanino i Orunia Górna – Gdańsk Południe.