Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Gdańska Narada Obywatelska z prof. Adamem Bodnarem fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl
Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Data publikacji 17:42

Gdańska Narada Obywatelska

Młodzież szkolna, nauczyciele oraz przedstawiciele środowiska seniorów wzięli udział w Gdańskiej Naradzie Obywatelskiej z prof. Adamem Bodnarem, która odbyła się we wtorek, 9 listopada w Urzędzie Miejskim. Tematami międzypokoleniowej dyskusji były m.in. solidarność społeczna, kryzys klimatyczny, media i dezinformacja oraz język i prawa człowieka.   

Organizatorami spotkania była Fundacja Samorządność im. Lecha Bądkowskiego, Kreatywna Pedagogika, Gdańskie Lekcje Obywatelskie, Tygodnik Powszechny Trójmiasto i miasto Gdańsk. Jednym z inicjatorów wydarzenia był profesor Adam Bodnar, prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji.

- Cieszę się, że dziś w tak zróżnicowanym gronie, będziemy rozmawiać o sprawach ważnych. Gdańskie Lekcje Obywatelskie zostały przygotowane przez doświadczonych nauczycieli z Kreatywnej Pedagogiki oraz przez organizacje społeczne. Są one adresowane do wszystkich, zarówno do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie spotkań omawiane będą m.in. możliwości zmieniania obecnego świata, wspólnego dialogu, tworzenia przyjaznej przestrzeni dla wszystkich, wzmacniania postaw obywatelskich czy wyszukiwania rzetelnych informacji i oddzielania ich od dezinformacji - mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

- Ważnym elementem Gdańskich Lekcji Obywatelskich jest możliwość łączenia pokoleń. Istotne jest, aby wspólnie zastanowić się nad tym, jak rozumieć współczesność i wyzwania, które przed nami stoją, ale w taki sposób, aby rozmawiali ze sobą młodzi ludzie z osobami bardziej doświadczonymi, z osobami starszymi. Idea tych spotkań polega na zderzeniu ze sobą różnych perspektyw i poglądów na tematy otaczającego nas świata i rzeczywistości społeczno-politycznej. Cieszę się, że rozpoczynamy dziś tę debatę - mówił profesor Adam Bodnar.

Uczestnicy na czas Gdańskiej Narady Obywatelskiej zostali podzieleni na grupy, aby wspólnie z moderatorami dyskutować i szukać rozwiązań na bieżące tematy z zakresu ekologii, klimatu, praw człowieka, praw zwierząt i równości obywatelskiej. Każdy z tematów był omawiany przez dwie grupy.

 - Dziś rozmawiać będziemy o tym, czego potrzebujemy, aby dokonać zmiany, o tym, jak jest teraz i do czego dążymy. Pod koniec spotkania przedstawiciele grup przedstawią spostrzeżenia i pomysły, które mogą prowadzić do realnej zmiany w danym temacie - dodała Monika Popow.

W jaki sposób połączyć pokolenia?

Dyskutowano m.in. na czym polega solidarność społeczna, czym jest prawo, co to znaczy tanie państwo i czy jest ono dobre dla społeczeństwa. Poruszano także temat równości obywateli LGBT+ wobec prawa, kwestie związków partnerskich i zróżnicowania obywateli ze względu na ich orientację psychoseksualną.

Członkowie grup pracujących przy temacie dotyczącym kryzysu klimatycznego rozmawiali i szukali rozwiązań na tematy: jak chronić naszą planetę, co każdy z nas może zrobić dla przyszłości świata i ile możemy poświęcić, aby chronić klimat.

Nie zabrakło także rozmów o tym, jak bronić się przed wpływem mediów, jak ważne jest krytyczne myślenie w dobie fakenewsów i dezinformacji oraz jakie są granice wolności w mediach tradycyjnych.

Całe spotkanie podsumował profesor Adam Bodnar.

- Jestem bardzo zmotywowany tym, co się dziś wydarzyło. Gdyby spisać wszystkie pomysły i spostrzeżenia, powstałby całkiem porządny program polityczny. Nie chodzi tylko o idee, ale o bardzo konkretne rozwiązania. Dziś podjęliśmy debatę w gronie złożonym z uczniów różnych szkół, nauczycieli oraz osób starszych. Nie znając się wzajemnie, ale mając podobne rozumienie rzeczywistości, wypracowaliście możliwe działania. Ta Narada Obywatelska była dobrą lekcją demokracji. Dziękuje za to spotkanie i zachęcam do przekazywania zdobytej dziś wiedzy w swoich kręgach - podsumował prof. Bodnar.

Gdańskie Lekcje Obywatelskie

Od roku szkolnego 2022/2023 Gdańskie Lekcje Obywatelskie są dostępne jako gotowy program z pomocami dydaktycznymi dla wszystkich placówek oświatowych i nauczycieli w Gdańsku. Do dyspozycji są 24 scenariusze zajęć, po sześć dla każdego z czterech etapów edukacji. Program został przygotowany przez zespół Kreatywnej Pedagogiki, którego koordynatorką jest Agnieszka Tomasik i we współpracy z miastem Gdańsk.

Lekcje obywatelskie są przygotowane i dostosowane do różnych grup wiekowych. Zajęcia będą odbywać się nie tylko w szkołach ponadpodstawowych, ale także w szkołach podstawowych, a nawet przedszkolach. Jest to wiedza, która kształtuje świadomego obywatela znającego swoje prawa i obowiązki. 

Załączniki