Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 09:00

Plenarne spotkanie gdańskich organizacji pozarządowych

W sobotę, 19 listopada o godz. 9.00 w Sali Haxo w Hevelianum odbędzie się doroczne spotkanie, które jest tradycją współpracy gdańskich NGO i Miasta Gdańsk. Poświęcone jest ono dyskusji o kształcie współpracy i budowaniu wzajemnych relacji. Podczas najbliższego spotkania wybrani zostaną członkowie i członkinie Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Chęć udziału w wydarzeniu można zgłaszać przez formularz.

Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych jest najważniejszym przedstawicielem NGOs w relacji z gdańskim samorządem. Podczas spotkania odbędą się wybory na kolejną dwuletnią kadencję GROP. Kandydatów można zgłaszać za pomocą formularza online do poniedziałku, 14 listopada.

Ostatnie dwa lata postawiły przed społeczniczkami nowe zadania i wyzwania. Pandemia i napływ osób potrzebujących pomocy z Ukrainy pokazały, jak bardzo potrzebne są działania pozarządowe i wolontariusze, którzy dobrowolnie niosą pomoc innym. Wielkie wyzwania zbiegły się ze świętowaniem tytułu Gdańska jako Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022.

Plenarne spotkanie odbędzie się w sobotę, 19 listopada w godz. 9.00-15.00 w Hevelianum, ul. Gradowa 6, Sala Haxo w budynku Wozowni Artyleryjskiej. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz na Portalu Miasta Gdańska w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym.

Program

9.00 – 9.30 

Rejestracja uczestników spotkania i kandydatów do GROP i komisji konkursowych

9.30 – 9.45

Przywitanie zebranych:

Monika Chabior –  zastępczyni prezydenta Miasta Gdańska

Beata Matyjaszczyk –  Przewodnicząca GROP

 9.45 – 10.15

Gość specjalny – wkrótce informacja o nim/niej

10.15 –  11. 45

 

Część sprawozdawcza spotkania

·         Sprawozdanie z prac Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych za okres   2019-2022

·         Przedstawienie Regulaminu wyborów do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

·         Dyskusja i przyjęcie Regulaminu

·         Wybór komisji skrutacyjnej

·         Wyrażenie zgody przez zgłoszone osoby do kandydowania do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

·         Wyrażenie zgody przez zgłoszone osoby do kandydowania do komisji konkursowych

·         Wybory do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

11.45– 12.00

Przerwa

12.00 – 13.30

Panele równoczesne:

·         Strona www przyjazna organizacjom

·         Nagroda Bądkowskiego – nowe otwarcie

·         Dostępnie o dostępności

·         Rzecznictwo, sieciowanie, federalizacja

13.30 – 14.00

Przerwa lunch

14.00 – 15.00

·         Informacja o planowanych otwartych konkursach ofert na rok 2023 przez:

o    Wydział Rozwoju Społecznego

o    Biuro Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kultury

o    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Planowane terminy ogłoszenia, zakres merytoryczny, przybliżone kwoty w konkursie

·         Ogłoszenie wyników wyborów, zakończenie spotkania