Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Cyprian Maciejewski
Wydział Gospodarki Komunalnej

Data publikacji 08:54

W Rudnikach powstaje pierwsza Gdańska Sorterownia. Otwarcie w przyszłym roku

Zużyte opony, meble, baterie, akumulatory, farby, rozpuszczalniki, przeterminowane leki czy zużyte strzykawki to zaledwie kilka przykładów „odpadów nietypowych”, które mieszkańcy będą mogli przekazać bezpłatnie do powstającej w Gdańsku Sorterowni Rudniki. Wszystko w imię zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Pierwsza z „Gdańskich Sorterowni” uruchomiona zostanie w 2023 roku. Obiekt powstanie przy ulicy Elbląskiej 66. Tam właśnie mieszkańcy Gdańska będą mogli w sposób odpowiedzialny przekazywać odpady nietypowe i niebezpieczne do odzysku surowców i bezpiecznej utylizacji. „Sorterownia Rudniki” to pierwszy, nowoczesny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym oddawanie przedmiotów nietypowych i niebezpiecznych do zagospodarowania będzie odbywać się sprawnie oraz w warunkach komfortowych.

- Inwestycja jest zwiastunem nowej jakości obsługi mieszkańców w zakresie odbioru odpadów nietypowych i niebezpiecznych. Docelowo powstanie sieć "Gdańskich Sorterowni", które rozlokowane będą w różnych częściach miasta. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli w sposób szybki, wygodny i - co ważne - bez dodatkowych opłat oddać odpady do zagospodarowania. Czynność taka trwa dosłownie chwilę, więc załatwimy to nawet przy okazji, jadąc do pracy czy na zakupy - informuje Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.

 

Mieszkańcy Gdańska będą mogli oddać wskazane odpady bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ponieważ usługa zawarta jest w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów, którą gdańszczanie regulują co miesiąc. Warto zaznaczyć, iż Sorterownia nie będzie przyjmować odpadów bio, więc nie będzie generowała żadnych uciążliwości zapachowych.

- Odwiedzając Sorterownię nie tylko pozbędziemy się odpadów nietypowych lub niebezpiecznych, które nie mogą trafić do pojemników w osiedlowych altanach. Zyskujemy też gwarancję, że zostaną one zutylizowane w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, w zgodzie z przepisami. Nie bez znaczenia jest też fakt, że z tych odpadów zostanie odzyskane do ponownego użytku wszystko, co możliwe. Przykładowo stare meble zostaną podzielone na drewno, szkło, elementy metalowe – mówi Olga Goitowska - dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Sorterownia będzie również miejscem edukacyjnym i kształtującym postawy gdańszczan w zgodzie z ideą „less waste” oraz circular economy. W kolejnych obiektach tego typu planowane są usługi dodatkowe np. gromadzenie i przekazywanie niepotrzebnych przedmiotów użytkowych innym osobom. Operatorem Gdańskich Sorterowni będzie Zakład Utylizacyjny w Gdańsku (spółka miejska), na którego terenie znajduje się znany mieszkańcom PSZOK. Punkt ten będzie pełnił dotychczasową funkcję i zasili docelowo sieć „Gdańskich Sorterowni”.

Realizacja projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 66” realizowanego w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” jest jednym z elementów wpisujących się w założenia polityki gospodarki odpadami oraz polityki zrównoważonego rozwoju prowadzonej przez Miasto Gdańsk. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.