Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Bezpieczne zapoznanie ze sprzętem wodnym fot  Adam Władek (1)
Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Data publikacji 15:00

Bezpieczne zapoznanie ze sprzętem wodnym

Oswajanie z wodą, trening na desce SUP oraz podstawy pływania kajakiem. To zajęcia, w których udział wzięli uczniowie szkół specjalnych oraz klas integracyjnych w ramach wyrównywania dostępu Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku.

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku realizowany jest od 2010 roku, a obecna III edycja rozpoczęła się w maju. Początkowo zakładał on przybliżenie i popularyzację tradycji morskiej i bogatego dziedzictwa miasta, poznanie go od strony wody i przyswojenie podstaw żeglowania. Służyły temu kilkugodzinne rejsy po wodach Kanału Portowego i Zatoki Gdańskiej dla uczniów I klas gimnazjów.

Głównym celem edukacyjnym III edycji programu jest rozwijanie tożsamości lokalnej, popularyzacja morskiej tradycji i dziedzictwa Gdańska, rozwijanie kompetencji kluczowych i kształtowanie postaw proekologicznych. Celami zdrowotnymi programu jest promowanie sportu, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego nad wodą i na wodzie oraz profilaktyka i promocja zdrowia młodego pokolenia poprzez sporty wodne i zdrowy styl życia.

Wyrównywanie dostępu

Nowością w programie jest wyrównanie szans edukacyjnych. Jest to moduł stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zajęciach, które odbywały się na pływalni Stogi, udział wzięli uczniowie klas integracyjnych z gdańskich szkół podstawowych nr 57 i 92, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2.

Podczas zajęć, które prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, uczniowie mieli możliwość oswojenia się z wodą podczas rozgrzewki w płytkiej niecce pływalni. Tam też prowadzone były zajęcia na matach do pływania oraz zapoznanie ze sprzętem wodnym: deską SUP oraz kajakiem poprzez ćwiczenia z ich użyciem. Następnie chętni uczniowie mogli skorzystać z kajaka na głębokiej pływalni, dzięki czemu mogły poczuć się jak na otwartej wodzie. Przez cały ten czas uczestnikom zajęć towarzyszyli trenerzy oraz ratownicy.

Jak to się robi na morzu?

W ramach wyrównywania dostępu uczniowie tych samych szkół uczestniczyli w zajęciach na przystani. Tam mieli możliwość poznania infrastruktury i funkcjonowania przystani, poznania sprzętu pływającego, zasad korzystania ze sprzętu wodnego wykorzystywanego na otwartych wodach oraz skorzystania z ergometrów wioślarskich.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 uczestniczyli także w rejsach po Zatoce Gdańskiej żaglowcem STS Generał Zaruski. Spod Narodowego Muzeum Morskiego popłynęli kanałem portowym na wody Zatoki Gdańskiej, gdzie uczestnicy przeszli krótkie szkolenie dotyczące rodzajów żagli i lin, nawigacji na morzu, siły wiatru oraz mogli sterować jednostką i wcielić się w rolę kapitana statku.

- Nowość, jaką są zajęcia wyrównujące dostęp do zajęć wodnych w ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku, to czysta radość nie tylko dla uczestników, ale i realizujących to przedsięwzięcie - mówi Adam Władek, koordynator realizacji programu. - Bezpośrednie podejście, żywiołowość i spontaniczność korzystających z zajęć wychowanków daje wiele pozytywnych emocji. Podczas cyklu zajęć na przystani i pływalni uczniowie stają się odważnymi i świadomymi uczestnikami wodnej przygody.

Szczegóły dotyczące Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku dostępne są na stronie facebookowej.