Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Drzewo z gatunku topola biała o kilku pniach, na nim tabliczka "pomnik przyrody"
Zdjęcie portretowe: Paulina Chełmińska

Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 15:30

Nowe pomniki przyrody w Parku im. Steffensów

Gdańscy radni jednogłośnie podjęli decyzję o ustanowieniu dwóch nowych pomników przyrody. Wnioskowali o nie mieszkańcy w ramach akcji „Zgłoś drzewo na pomnik przyrody”.

Obie uchwały dotyczyły drzew znajdujących się w parku im. Steffensów. Obydwa drzewa przedstawiają podobne parametry dendrometryczne. Objęcie ich ochroną prawną pozwoli na zachowanie okazałych i cennych przyrodniczo drzew. Fakt uznania drzewa za pomnik pozwoli na zachowanie okazałego i cennego przyrodniczo oraz krajobrazowo drzewa rzadkiej odmiany w historycznym środowisku miejskim.

Klon i leszczyna

Pierwsza z nich określa drzewo z gatunku klon francuski. Klon jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym. Jego indywidualne cechy, to głównie dwa pnie - ich obwody na wysokości 130 cm - 121 cm oraz 89 cm, wysokość drzewa – 6,5 m, rozpiętość korony - 9 m, wskazują na objęcie rośliny szczególną formą ochrony jako pomnik przyrody.

Oddzielną uchwałą, status pomnika przyrody zyskała leszczyna turecka. Indywidualne cechy, to obwód pnia na wysokości 130 cm – 286 cm, wysokość- 16,5 m, rozpiętość korony – 14 m, wiek – około 120 lat.

183 pomniki przyrody

Na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdańska znajduje się obecnie (wraz z uchwalonymi dziś pomnikami) 183 pomniki przyrody, w tym: 144 pojedynczych drzew różnych gatunków, 1 aleja drzew, 28 grup drzew, 9 głazów narzutowych oraz 1 pomnik powierzchniowy.

Akcja „Zgłoś drzewo na pomnik przyrody” nadal trwa. Zgłoszenia są przyjmowane droga mailową przez stronę gdansk.pl.

Kiedy można ustanowić pomnik

Definicja pomnika przyrody została ujęta w art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Główne cechy, jakie drzewo musi spełnić, aby ustanowić go pomnikiem przyrody to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm lub wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód, wysokość, szerokość korony, wiek, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.