Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:30

Spotkanie dla NGO dot. programu Edukacja do Kultury

We wtorek, 25 października, o godz. 15.30 w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku odbędzie się spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach działań programu Edukacja do Kultury. Gdańsk. Spotkanie będzie okazją do omówienia potrzeb oraz strategii realizacji działań w ramach programu.

EDK. Gdańsk to platforma do wymiany doświadczeń oraz wzmacniania współpracy szkół, przedszkoli, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, indywidualnych edukatorów i artystów w zakresie realizacji działań edukacji kulturalnej i kulturowej.

Jakie zadania realizuje program?

  • Rozwijanie oferty instytucji kultury, organizacji pozarządo­wych i placówek oświatowych kierowanej do wszystkich grup wiekowych, wzmacniającej kompetencje uczestnictwa w kulturze oraz służącej rozwijaniu aktywności twórczej i realizowaniu pasji.
  • Wypracowanie zasad współdziałania w ramach programu podmiotów kultury oraz placówek gdańskiego systemu edukacji.
  • Stworzenie programów rozwijania kompetencji w zakre­sie edukacji do kultury adresowanych do animatorów, menedżerów kultury, edukatorów, kadry nauczycielskiej, przedstawicieli branży turystycznej.
  • Informowanie mieszkańców i realizatorów o stanie edukacji do kultury w Gdańsku.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie: www.edukacjadokultury.gdansk.pl