Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Katarzyna Mejna
Hevelianum

Data publikacji 12:32

Nauka Mówi - Temat Rzeka

Co wydarzyło się na Odrze? Jaki jest stan rzek i wód śródlądowych w Polsce? Jaki wpływ na ich stan mają zmiany klimatu? Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć goście kolejnego spotkania z cyklu Nauka Mówi. Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 18 października o godz. 18.00 w Wozowni Artyleryjskiej Hevelianum na Górze Gradowej. Udział w dyskusji jest bezpłatny.

„Nauka Mówi”, to cykl spotkań o wpływie nauki na otaczającą nas rzeczywistość, o szansach i możliwościach, jakie kryją się w jej rozwoju oraz o zagadnieniach ważnych społecznie. Rozpoczął się we wrześniu 2020 roku, a jego gośćmi byli m.in.: neurobiolog, dr Wojciech Glac, który opowiadał o tym, jak zachowuje się mózg w depresji, Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku, tłumaczący, jak ważne są relacje w edukacji, czy Sebastian Soberski, który objaśniał działanie radioteleskopów. Nagrania ze spotkań dostępne są na Facebooku i profilu YouTube Hevelianum.

W 2022 roku formuła „Nauki Mówi” została poszerzona. Rozmowy dotyczą również tego, jakie zastosowanie w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata ma znajomość historii. Korzystając z zasobów kultury organizowane są spotkania o literaturze, która wspiera naukę w wyjaśnianiu zmian klimatycznych. Każde z omawianych cyklicznie zagadnień ma swojego opiekuna merytorycznego z Hevelianum. Dr Dorota Cieślicka zajmuje się zagadnieniami związanymi z nauką i technologią, dr Max Rykaczewski prowadzi spotkania wokół literatury i klimatu, a dr Jan Daniluk zaprasza na spotkania z historią.

Temat Rzeka

We wtorek, 18 października o godz. 18.00 w Wozowni Artyleryjskiej Hevelianum na Górze Gradowej rozmawiać będą:

dr Alicja Pawelec-Olesińska – hydrobiolog, specjalistka ds. Ekosystemów Wodnych Fundacji WWF Polska. Ekspert kampanii #UWażniNaSuszę realizowanej przez Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożycielka i jedna z koordynatorek ruchu społecznego skupiającego naukowców z całej Polski z kilkunastu polskich uniwersytetów i instytutów PAN, zajmujących się ochroną przyrody "Nauka dla Przyrody".

prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska – pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Technologii Wody i Ścieków Politechniki Gdańskiej. Koordynatorka jednego z 4 centrów powołanych w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza” – Centrum EkoTech. W latach 2016-2020 Przewodnicząca International Water Association, Specialist Group on Wetland Systems for Control Water Pollution Control. Autorka lub współautorka ponad 100 publikacji naukowych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zastosowania obiektów hydrofitowych do ochrony wód, oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, badania występowania oraz pochodzenia i usuwania związków biogennych, metali ciężkich oraz nowo pojawiających się zanieczyszczeń środowiska w zlewni zurbanizowanej i niezurbanizowanej, a także zasad zrównoważonego zagospodarowania wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych.

Piotr Bednarek – hydrolog, przyrodnik, prowadzący profil Wolne Rzeki na Youtube. Doktorant w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki. Fotograf, pasjonat ornitologii, miłośnik dzikich rzek i bagien.

Cecylia Malik – malarka, artystka wizualna i aktywistka ekologiczna. Autorka licznych projektów artystycznych poświęconych przyrodzie m.in. „365 Drzew” „6 rzek” „Warkocze Białki”. Współtwórczyni „Modraszek Kolektyw” – akcji  w obronie Krakowskiego Zakrzówka przed zabudową i cyklicznej imprezy na Wiśle „Wodna Masa Krytyczna”. Współzałożycielka stowarzyszenia CSW Wiewiórka. Należy do Koalicji Ratujmy Rzeki. Jest autorka i liderką ogólnopolskiej kampanii społecznej „Siostry Rzeki”. Laureatka wielu nagród m.in. Człowieka Polskiej Ekologii za rok 2017 i Nagrody Katarzyny Kobro w 2019.

Prowadzący:

Szymon Bujalski – dziennikarz, prowadzący profile „Dziennikarz dla klimatu”, które obserwuje ponad 25 000 osób na Facebooku i ponad 55 000 osób na Instagramie. Współpracuje z kilkoma portalami, m.in. Nauką o Klimacie, Interią, Wirtualną Polską i Onetem, prowadzi portal Ziemia na Rozdrożu. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Zaangażowany w tematykę zmian klimatu, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju miast i praw zwierząt.