Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Paulina Chełmińska

Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 16:32

Co dalej z energią dla Gdańska?

Z powodu braku ofert, w ubiegłym tygodniu unieważniony został przetarg na dostawę energii elektrycznej dla Gdańska i kilkudziesięciu innych podmiotów. Dziś przedstawiciele metropolitalnej grupy zakupowej spotkali się, aby wspólnie zastanowić się jakie kroki podjąć w zaistniałej sytuacji. Władze Gdańska rekomendują wszystkim członkom pozostanie w grupie i podjęcie negocjacji z wyłonionym z wolnej ręki dostawcą.

W poniedziałek, 3 października odbyło się spotkanie metropolitalnej grupy zakupowej, dotyczące nierozstrzygniętego przetargu na zakup energii elektrycznej na rok 2023. W spotkaniu wzięły udział władze Gdańska, przedstawiciele ponad 30 gmin i powiatów oraz dyrektorzy miejskich spółek.

 - Wśród naszej grupy zakupowej, raczej wszyscy opowiadają się za tym, żebyśmy pozostali wspólnie, ponieważ do tej pory to przynosiło nam wszystkim korzyści. Daliśmy sobie jednak czas do końca tygodnia, żeby każdy mógł podjąć decyzję, czy zostaje w grupie zakupowej, czy nie – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

 - Pod znakiem zapytania stoją, tak naprawdę dwie spółki. Jedna bardzo kluczowa dla naszego codziennego życia, czyli spółka dostarczająca wodę. Około 20 mln rocznie wydaje ona na zakup energii, a dzisiaj każda cena, która jest powyżej pewnego pułapu, niestety może skutkować także zmianą taryfy. Druga z tych spółek to jest nasze lotnisko imienia Lecha Wałęsy. Być może będą one musiały rozważyć samodzielny zakup – podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Podczas spotkania władze miasta zachęcały do pozostania w grupie zakupowej oraz zarekomendowały wyłonienie dostawcy energii z wolnej ręki i negocjowanie z jednym, wybranym sprzedawcą. Gdańsk, podobnie jak inne gminy i powiaty, czeka na projekt ustawy dotyczącej ceny gwarantowanej dla odbiorców chronionych oraz jednostki samorządu terytorialnego. Projekt nie został jeszcze opublikowany, a ustawa wejdzie w życie w najbliższych tygodniach.

- Te problemy dotykają nas tak samo boleśnie i są dla samo ogromnym wyzwaniem jak dla dużych miast - mówi Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański. - Przecież na prądzie stoją nasze szkoły, oświetlenie uliczne, stacje uzdatniania wody, pompy przy przepompowni ścieków. Dzisiaj właściwie niemożliwe jest tworzenie budżetów, ponieważ nie wiemy, na jakim poziomie będą się kształtowały wydatki bieżące, a to jest podstawa i klucz do wydatków z budżetów gminy. Także czekamy na to, żeby wreszcie poznać bardzo dokładnie zasady sprzedawania energii, żebyśmy mogli wreszcie pójść z jasnym komunikatem do naszych mieszkańców – dodaje Magdalena Kołodziejczak.

Nie było żadnej oferty

Z uwagi na brak złożonych ofert w postępowaniu przetargowym, 29 września został on unieważniony. Gdańsk w tym roku przeznaczył na zakup energii elektrycznej kwotę 47 milionów złotych. Podstawowe usługi publiczne, takie jak edukacja, oświetlanie ulic, dostawa wody, odbiór ścieków, czy komunikacja publiczna generują największe zużycie prądu. W związku z informacjami, jakie zostały przekazane przez rząd polski oraz brak konkretów w kwestii ustawy osłonowej ciężko skalkulować ofertę, dlatego zdaniem władz Gdańska, brak ofert wynika z niepewności prawnej.

- Jesteśmy zdeterminowani, żeby jak najszybciej zapewnić bezpieczeństwo energetyczne zarówno mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta, wszystkim instytucjom, jak i wszystkim członkom naszej grupy zakupowej. Po sztabie kryzysowym, który miał miejsce w piątek, dzisiejszym spotkaniu grupy zakupowej od razu przystępujemy do rozmów z dostawcami energii eklektycznej. Jeszcze dziś jestem umówiony na rozmowę z przedstawicielami Energii. Jestem przekonany, że w dialogu z różnymi spółkami energetycznymi będziemy szukać wyjścia z tej sytuacji  - mówi Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Gdańska grupa zakupowa

Gdańsk zamawia energię w grupie zakupowej, do której należą przedsiębiorstwa działające na terenie miasta, m.in. Gdański Ośrodek Sportu, Gdańskie Autobusy i Tramwaje, ZOO, czy dostawca wody i ścieków oraz prawie 70 gmin otaczających Gdańsk. Przetarg na dostawę energii ogłaszany jest co roku w okresie wakacyjnym. W tym roku, ze względu na monitorowanie sytuacji na rynku energii elektrycznej pod kątem zmian legislacyjnych, przetarg został ogłoszony we wrześniu.