Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 15:03

Oszczędź czas i pieniądze – wybierz Przyjazne Deklaracje i rozlicz się online

Podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny i leśny – w Gdańsku już od blisko dwóch lat można szybko, łatwo i bez wychodzenia z domu skorzystać z Przyjaznych Deklaracji, by zgłosić i rozliczyć je online. Zajmuje to tylko kilka minut, a system automatycznie dobiera stawki.

Podatki online – Przyjazne Deklaracje w Gdańsku! to narzędzie służące wypełnianiu i składaniu informacji (osoby fizyczne) i deklaracji (osoby prawne) podatkowych, których rocznie do Urzędu Miejskiego wpływa około 32 000. Narzędzie zostało wprowadzone w grudniu 2020 roku.

- Dzięki temu nowoczesnemu i intuicyjnemu systemowi możemy łatwo, szybko i bezbłędnie wypełnić deklaracje, a także złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie – przypomina Izabela Kuś, Skarbnik Miasta Gdańska. – Inteligentne algorytmy pozwalają wypełnić deklarację lub informację już w kilka minut. Narzędzie automatycznie dobiera stawki podatkowe, odpowiednie załączniki i oblicza należny podatek (osoby prawne).

W Systemie zamieszczone są podpowiedzi dla rubryk, które ułatwiają zgłoszenie przedmiotów opodatkowania. Niektóre dane są zaciągane automatycznie, system weryfikuje też poprawność części danych (np. PESEL, NIP).

- W 2021 roku około 80% informacji w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych składanych elektronicznie wpłynęła przez Przyjazne Deklaracje – informuje Agnieszka Trojanowska, dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków w gdańskim magistracie. – Zachęcam także mieszkańców Gdańska do składania za pośrednictwem ePUAP-u zgody na doręczanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli chcemy otrzymywać decyzje w sprawie podatku od nieruchomości w formie elektronicznej, należy założyć konto na elektronicznej platformie ePUAP.

Wzrost o ponad 455 procent!

Spektakularny wzrost liczby informacji i deklaracji podatkowych składanych za pośrednictwem środków elektronicznych nastąpił w 2021 roku, kiedy ich liczba wyniosła 7 543 sztuki (w tym przez Przyjazne Deklaracje – 5 894). W roku 2020 było ich 1 358 (Przyjazne Deklaracje – 122), przez rok nastąpił więc wzrost o ponad 455%!

Wprowadzenie Przyjaznych Deklaracji przyczyniło się również do wzrostu wpływów elektronicznych w porównaniu do wpływów ogółem. I tak: w 2020 elektronicznych wpływów było niespełna 5%, natomiast w roku 2021 tych wpływów było około 23%.

Do końca sierpnia 2022 roku liczba informacji i deklaracji złożonych za pośrednictwem ePUAP wyniosła 5 679 sztuk, w tym przez Przyjazne Deklaracje – 4 612. Szacuje się więc, że do końca tego roku około 10 tysięcy wpływów będzie za pośrednictwem środków elektronicznych.

Nabyłeś nieruchomość, samochód? Skorzystaj z platformy!

System Przyjaznych Deklaracji umożliwia wygenerowanie kompletu dokumentów gotowych do złożenia w Urzędzie oraz możliwość podpisania deklaracji Profilem Zaufanym i przesłania jej do Urzędu za pośrednictwem platformy e-PUAP, co jest najprostszym i najszybszym rozwiązaniem. Oczywiście platforma pozwala też na tradycyjne wygenerowanie niezbędnych dokumentów, które następnie można wydrukować, podpisać i wysłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu.

Oszczędność, mniej błędów i wezwań

W Przyjaznych Deklaracjach dane są zapisywane, dzięki czemu Podatnik wypełniając korektę deklaracji (informacji) nie musi wpisywać danych powtórnie. System stwarza też możliwość wygenerowania pełnomocnictwa (przydatne kiedy strona działa przez pełnomocnika).

To wszystko powoduje zmniejszenie błędów i pomyłek przy wypełnianiu deklaracji czy informacji podatkowych, co przekłada się na mniejszą liczbę wysyłanych wezwań do wyjaśnienia lub skorygowania zeznania – co jest oszczędnością zarówno dla Urzędu, jak i Podatników.

Szybko i prawidłowo wyliczony podatek

Dzięki innowacyjnemu narzędziu możemy szybko, łatwo i skutecznie rozliczyć się z podatków w naszym mieście. Usługa gwarantuje:

 • prosty i przyjazny dla Podatnika język,
 • automatyczny dobór stawek podatkowych,
 • automatyczny dobór niezbędnych załączników,
 • prawidłowo wyliczony podatek (osoby prawne),
 • wygenerowanie kompletu dokumentów gotowych do złożenia w Urzędzie,
 • możliwość podpisania deklaracji Profilem Zaufanym i przesłania jej do Urzędu za pośrednictwem platformy e-PUAP,
 • zapisywanie danych dzięki czemu Podatnik wypełniając korektę deklaracji (informacji) nie musi wpisywane danych powtórnie,
 • system też stwarza możliwość wygenerowania pełnomocnictwa (przydatne kiedy strona działa przez pełnomocnika),
 • zmniejszenie błędów, pomyłek przy wypełnianiu deklaracji i informacji podatkowych, co przekłada się na mniejszą ilości wysyłanych wezwań-oszczędność dla Urzędu i dla Podatników.

Podatkowe ABC

Kto jest podatnikiem? Warto wiedzieć, że podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • użytkownikami wieczystymi gruntów
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Najczęstsze przypadki, kiedy podatnicy nie wiedzą o tym, że mają zapłacić podatek (okoliczności powstania obowiązku podatkowego):

 • nabycie nieruchomości (m.in. w wyniku zakupu, darowizny, spadku)
 • zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania (np. nowo powstały obiekt, rozbudowa)
 • zajęcie na działalność gospodarczą (np. najem krótkoterminowy – turystyczny, sklepik osiedlowy, parking)
 • posiadanie nieruchomości od Skarbu Państwa lub Gminy (np. najem, dzierżawa)

Zgłoszenie do opodatkowania (kiedy należy zgłosić do Urzędu):

 • osoby fizyczne - są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację na podatek od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, zmianę i wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Informację składa się raz (chyba że w międzyczasie nastąpiła jakakolwiek zmiana) – organ dostarcza decyzję co roku.
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej - są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy w terminie do dnia 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu lub nastąpiła zmiana - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Deklarację należy składać co roku – organ nie dostarcza decyzji, zaś Podatnik wpłaca podatek bez wezwania.