Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Herb Gdańska, dwa lwy, na czerwonym tle
Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Data publikacji 16:15

Wsparcie finansowe dla Gminy Michałowo

W związku z trwającym kryzysem humanitarnym na granicy z Białorusią, podobnie jak Lublin czy Poznań, także władze Gdańska podjęły współpracę z Gminą Michałowo. Najpilniejszą potrzebą jest sfinansowanie tzw. Mobilnego Punktu Pomocy. Uchwała w sprawie przekazania 100 000 zł została przyjęta podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Gdańska.

- Mieszkańcy Gminy Michałowo doświadczają ogromnego stresu, licznych trudności oraz zniszczeń infrastruktury w związku z sytuacją międzynarodową polegającą na zaistnieniu szlaku uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej spowodowanej polityką białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Mieszkańcy Gminy podjęli ogromny wysiłek pomocy osobom w kryzysie humanitarnym - mówiła podczas sesji Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. - Na wniosek Radnych Miasta Gdańska z klubów Wszystko dla Gdańska i Koalicji Obywatelskiej przedstawiliśmy uchwałę mającą na celu przekazanie 100 000 złotych w dotacji celowej na zakup Mobilnego Punktu Wsparcia, który zostanie przekazany Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w celu świadczenia pomocy osobom potrzebującym na terenie Gminy.

Mobilny Punktu Pomocy zostanie wyposażony w podstawowy sprzęt medyczny oraz ubrania, koce, prowiant i podstawowe artykuły higieniczne. Punkt ten będzie wydawał także ciepłe posiłki dla osób potrzebujących. Gmina Michałowo z własnych środków zapewni obsługę pojazdu oraz świadczenie pomocy poprzez wolontariuszy oraz ratownika medycznego.