Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Data publikacji 18:30

Jednorazowa pomoc finansowa dla rodzin repatrianckich

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska, miasto zobowiązało się do przyjmowania do 4 rodzin repatrianckich rocznie. W marcu przyjęto uchwały, na mocy których w Gdańsku osiedlą się kolejne rodziny z Kazachstanu. Dziś jednogłośnie przyjęto uchwałę, przyznającą pomoc finansową na zagospodarowanie po 10 000 zł na osobę.

Na początku roku 2022 przedstawiono zestawienie rodzin repatrianckich, które prawidłowo złożyły prośby o zaproszenie ich do Gdańska w ramach repatriacji. Ogółem takich próśb wpłynęło 130, natomiast prawidłowo złożyło prośby 39 rodzin. Z przedstawionych 39 rodzin Prezydent Miasta Gdańska wybrała cztery.

Rada Miasta Gdańska uchwałami z 3 marca 2022 roku zaprosiła wskazane rodziny do osiedlenia się na terenie Gdańska. Dwie wskazane rodziny już przyjechały i rozpoczęły osiedlanie, kolejne dwie są w trakcie przygotowań formalnych i przyjadą w przeciągu najbliższego miesiąca. Przyjęta dziś uchwała pozwala na przyznania jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 10 000 zł na osobę po osiedleniu się tych rodzin w Gdańsku.

Rodzinom, które zaproszono do osiedlenia się w Gdańsku, pokryto koszty czasowego zakwaterowania na okres procedury wynajmu lokalu mieszkalnego, koszty transportu w granicach miasta Gdańska przez okres pierwszego miesiąca pobytu, zapewniono lokale mieszkalne, tłumaczenia dokumentów niezbędnych do osiedlenia się w Polsce, udzielono wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych i administracyjnych związanych z osiedleniem się w Gdańsku. Planowane jest także wsparcie w zakresie znalezienia zatrudnienia

Pokryto również koszty częściowego wyposażenia lokali mieszkalnych, co jest związane z uzyskaniem przez Gminę dotacji od Wojewody na remont lub adaptację lokalu mieszkalnego dla repatrianta i jego rodziny. Rodzinom zorganizowano także lekcje języka polskiego w oparciu o lektorów z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.