Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Magdalena Kiljan

Magdalena Kiljan
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Data publikacji 14:30

Remont zadaszeń przejścia podziemnego na skrzyżowaniu Podwala Przedmiejskiego z ul. Łąkową

W ostatnich dniach września rozpocznie się remont zadaszeń nad schodami i pochylniami prowadzącymi do przejścia podziemnego pod ul. Podwale Przedmiejskie na skrzyżowaniu z ul. Łąkową. Termin zakończenia I etapu robót został wyznaczony na koniec listopada.

Zakres remontu obejmuje wykonanie:

  • antykorozji konstrukcji stalowej zadaszeń nad schodami i pochylniami prowadzącymi do przejścia podziemnego,
  • demontaż starych i montaż nowych poliwęglanowych zadaszeń,
  • wymianę skorodowanych elementów stalowych oraz rynien.

W pierwszym etapie prace odbywać się będą od strony centrali firmy LPP. Niezbędne będzie zamkniecie pochylni prowadzących do tunelu po obu jego stronach. Piesi będą mogli korzystać w tym czasie ze schodów lub przejścia naziemnego. Po około miesiącu konieczne będzie całkowite zamkniecie przejścia przez tunel. Dojście do przystanków tramwajowych możliwe będzie przejściem naziemnym.

Drugi etap obejmował będzie remont zadaszeń od strony Akademii Muzycznej. W tym przypadku przez kilka dni zamknięta będzie część pasa do skrętu w prawo z ul. Podwale Przedmiejskie w stronę Akademii Muzycznej, ale skręt będzie możliwy.