Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Magdalena Kiljan

Magdalena Kiljan
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Data publikacji 10:00

Kilometr nowego chodnika na ul. Kochanowskiego

W poniedziałek 26 września 2022 r. rozpocznie się wymiana nawierzchni chodników wzdłuż ul. Kochanowskiego – między ulicami Kościuszki i Mickiewicza we Wrzeszczu Dolnym. Prace potrwają 8 tygodni.

Roboty prowadzone będą po obu stronach ponad 500-metrowego odcinka - od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Mickiewicza. Wyeksploatowane płytki chodnikowe 50x50 cm. zostaną rozebrane i wymienione na nowe o wymiarach 30x30 cm.

Prace podzielone zostaną na etapy tak, aby zminimalizować utrudnienia dla pieszych. Podczas rozbiórki starych płytek oraz dostaw materiałów budowlanych mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w ruchu kołowym.

Prace zakończą się w drugiej połowie listopada.