Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Fragment drogi rowerowej wzdłuż ul  Witosa na Chełmie  Fot GZDiZ
Zdjęcie portretowe: Magdalena Kiljan

Magdalena Kiljan
Gdańskie Wodociągi SA

Data publikacji 17:30

Wymiana nawierzchni drogi rowerowej na ul. Witosa

W środę, 21 września 2022 r. rozpocznie się remont odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Witosa na Chełmie. Prace potrwają 5 tygodni.

Zniszczona nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej wymieniona zostanie na nową wraz z wymianą podbudowy i obrzeży. Obejmie 160 metrowy fragment wzdłuż ul. Witosa od ul. Milskiego w kierunku ul. Wilanowskiej.

W trakcie prowadzonych robót ścieżka zostanie wyłączona z użytkowania. Biegnący równolegle chodnik stanie się ciągiem pieszo-rowerowym. Prace na ul. Witosa zakończą się 27 października.

Trwa remont ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pomorskiej

Trwa wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Pomorskiej. Remont obejmuje odcinek od ul. Subisława do ul. Orłowskiej Na czas robót droga rowerowa pozostaje wyłączona z ruchu, zaś rowerzyści mogą korzystać z chodnika od strony Parku Przymorze, który tymczasowo jest ciągiem pieszo-rowerowym. Prace zakończą się tam w połowie października.