Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 15:52

Warsztaty, debaty i spotkania autorskie

Od poniedziałku, 12 września do niedzieli, 18 września w Europejskim Centrum Solidarności potrwa 6. Gdański Tydzień Demokracji. Wydarzenie to nawiązuje do ustanowionego przez ONZ Międzynarodowego Dnia Demokracji, które przypada corocznie 15 września. Udział jest bezpłatny, jednak na część wydarzeń obowiązują zapisy.

Pierwsza edycja Gdańskiego Tygodnia Demokracji odbyła się we wrześniu 2016 roku z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza. Ideą wydarzenia są dyskusje, wykłady ekspertów i poszukiwanie rozwiązań dla aktualnych problemów. W tegorocznym programie m.in. kongres „Solidarni w rozwoju - Aktywni dla rozwoju”, Gdańskie Targi Książki i Gdańskie Lekcje Obywatelskie.

14 i 15 września o godz. 18.00 w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności odbędą się dwie debaty. Pierwszego dnia „Wojna to strach, ból i...dezinformacja. Jak obronić się przed fake newsem?”, natomiast drugiego „Dziennikarstwo śledcze na straży prawdy i demokracji. Misja, a nie sensacja”. W obu debatach wezmą udział dziennikarze takich mediów jak TVN, Gazeta Wyborcza czy TokFM.

Transmisje z większości wydarzeń będzie można oglądać na stronie http://www.gdansk.pl.

Solidarni w rozwoju - Aktywni dla rozwoju

Społeczeństwo – solidarność – rozwój – wspólnota – demokracja w czasach permanentnego kryzysu to hasła tegorocznego kongresu, który odbędzie się w dniach 12-13 września. Kongres jest częścią programu Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022.

Celem kongresu jest wypracowanie rekomendacji na przyszłość, które mogą stać się podstawą do wprowadzenia zmian ustawowych, systemowych oraz społecznych, w tym zmian w obszarze uregulowań ustawowych i rozwiązań samorządowych.

Podstawowym pytaniem o demokrację, staje się pytanie o kondycję, w jakiej znajdujemy się jako społeczeństwo, a także pytanie, w jaki sposób w demokracji uczestniczymy. W trakcie kongresu poszukiwane będą odpowiedzi na pytania: czego nauczyła nas pandemia, a czego obecny kryzys uchodźczy? Czy i jak zarządzać aktywnością obywatelską? W jaki sposób budujemy polski i europejski kapitał wspólnotowy?

Szczegółowy program dostępny jest w załączniku oraz na stronie internetowej kongresu, natomiast zapisy na dostępne są poprzez formularz zgłoszeniowy.

Gdańskie lekcje obywatelskie

Jest to projekt skierowany zarówno do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, jak też ponadpodstawowych, jednak materiały dla nauczycieli zostały tak opracowane, że dla każdego poziomu wiekowego przystosowano treści zgodnie z możliwościami intelektualnymi i emocjonalnymi dzieci i młodzieży.

Uczniowie w trakcie zajęć mają okazję dowiedzieć się, w jaki sposób mogą się angażować w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej. Poznają różne formy osiągania celów, np. budżet obywatelski, panele obywatelskie, wolontariat, Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska. Jednym z ważnych punktów programu jest zapoznanie uczniów z miejskimi działaniami na rzecz demokratycznego zrównoważenia.

Rozpoczęciem tegorocznego cyklu Gdańskich Lekcji Obywatelskich będą miniwykłady dla uczniów i nauczycieli podczas Gdańskiego Tygodnia Demokracji. Rozpoczną się one w środę, 14 września o godz. 9.00 w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności. W trakcie poruszone zostaną tematy wszystkich 6 lekcji obywatelskich m.in. przedsiębiorstwo i sprawczość, od prawdy do fake newsa i wolontariat.

Porozmawiajmy przy stole

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, prezydent Aleksandra Dulkiewicz ponownie spotyka się mieszkańcami gdańskich dzielnic. Jest to okazja, by porozmawiać o ważnych dla mieszkańców sprawach dzielnicy czy uzyskać informacje o toczących się, czy planowanych inwestycjach.

W tym roku spotkania z cyklu „Porozmawiajmy przy stole” obyły się już w 3 dzielnicach: Ujeścisko-Łostocice, VII Dwór i Zaspa-Młyniec. W środę, 13 września w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji planowane jest spotkanie w dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe.

Wydarzenie odbędzie się na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza przy ul. Emilii Hoene 6 o godz. 17.00. W spotkaniu uczestniczyć będą wszyscy zastępcy prezydent i dyrektorzy strategicznych wydziałów UMG i jednostek miejskich.

Inauguracja IX sezonu Kreatywnej Pedagogiki

Kreatywna Pedagogika to projekt doskonalenia zawodowego gdańskich nauczycieli przy Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska. Coraz częściej nauczyciele wyrażają bezradność w kontaktach z uczniami, którzy wydają im się „trudni”, nadpobudliwi i niechętni do współpracy. Uczniowie z kolei twierdzą, że szkoła jest nudna i odległa od prawdziwego życia.

Grupa nauczycieli zgromadzonych wokół projektu z przekonaniem podkreśla, że odnowa szkoły powinna nastąpić oddolnie i dobrowolnie. To sami nauczyciele stworzyli projekt dla nauczycieli, którego zadaniem jest oddolna odnowa metodyki i relacji uczeń-nauczyciel we współczesnej szkole.

Kolejny sezon działalności Kreatywnej Pedagogiki rozpocznie się w sobotę, 17 września w audytorium ECS o godz. 10.00. wykładem „Bez tabu. O czym nie mówi się w szkole (edukacja, prawo, zdrowie)”. Następnie odbędzie się 6 równoległych wykładów dla nauczycieli. Konferencja jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich. Zgłoszenia za pomocą formularza online.

Gdańskie Targi Książki

Będzie to pierwsza tak duża inicjatywa poświęcona literaturze na Pomorzu. Jej celem jest promocja czytelnictwa, literatury publikowanej w Polsce, a także okazja do integracji środowiska literackiego oraz spotkania mieszkańców aglomeracji gdańskiej. Czwarta edycja Gdańskich Targów Książki odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w dniach 16-18 września w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji. Wstęp na targi oraz udział we wszystkich wydarzeniach literackich będą bezpłatne.

Gdańskie Targi Książki będą prezentować zróżnicowane spektrum literatury. Od głównego nurtu, uznanych autorów i twórców bestsellerów po debiutantów. Od prozy, przez poezję, książki popularno-naukowe, aż po coraz prężniej rozwijającą się literaturę dziecięcą czy książki artystyczne. Trzydniowe targi to czas spotkań autorskich i premier wydawniczych. W programie m.in. spotkania autorskie z Radkiem Rakiem, Witem Szostakiem, Tamarą Dudą, Dorotą Kotas, Markiem Krajewskim, Michałem Witkowskim, Andrusem Kivirähkiem, Marcinem Wichą, Sylwią Chutnik.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej Gdańskich Targów Książki.