Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Paulina Chełmińska

Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 16:00

Nowe pomniki przyrody w Parku im. Steffensów

Gdańscy radni jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie nowych pomników przyrody, w tym grupowego pomnika przyrody. Drzewa zostały zgłoszone przez mieszkańców w ramach akcji -„zgłoś drzewo na pomnik przyrody”.

Grupowy pomnik przyrody to trzy drzewa z gatunków: sosna wejmutka, buk zwyczajny odmiana czerwonolistna oraz buk zwyczajny odmiana zwisająca. Osobną uchwałą jako pomnik przyrody ustanowiono drzewo z gatunku klon jawor odm. Leopolda.

Wszystkie drzewa spełniały kryteria, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Drzewa, o których jest mowa w uchwale dotyczącej grupowego pomnika przyrody, na wysokości 130 cm, mają obwody pni odpowiednio 200, 261 i 237 cm. Klon jawor odm. Leopolda to 178 cm w obwodzie i 15 m. wysokości.

Fakt uznania drzewa za pomnik pozwoli na zachowanie okazałego i cennego przyrodniczo oraz krajobrazowo drzewa rzadkiej odmiany w historycznym w środowisku miejskim.

Definicja pomnika przyrody została ujęta w art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Główne cechy, jakie drzewo musi spełnić, aby ustanowić go pomnikiem przyrody to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm lub wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód, wysokość, szerokość korony, wiek, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Akcja "zgłoś drzewo na pomnik przyrody" nadal trwa. Zgloszenia są przyjmowane droga mailową przez stronę gdansk.pl.