Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Paulina Chełmińska

Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:30

Zagrożenie dla trójmiejskich lasów – czy szykują się kolejne wycinki?

Apelujemy o odpowiedzialną i zrównoważoną gospodarkę leśną – mówią jednym głosem prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu. Czy powalonych kłód i połaci wyciętych lasów będzie coraz więcej?

W piątek, 19 sierpnia, na parkingu przy sanatorium Leśnik w Sopocie, w okolicznościach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego odbyła się konferencja prasowa Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu i Bartosza Bartoszewicza, wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia. Tematem konferencji była rezygnacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z zasad i ograniczeń wynikających z posiadania certyfikatu FSC, co może prowadzić do nasilenia wycinek drzew na terenach lasów i parków krajobrazowych.

- Znajdujemy się w przepięknym miejscu, płucach Trójmiasta, dzięki którym mamy jedną z najczystszych atmosfer w kraju, ale jednocześnie przychodzą do nas mieszkańcy i apelują o zaprzestanie wycinki drzew, którą prowadzą Lasy Państwowe i dyrektor Obajtek. Dlatego dziś stanowczo protestujemy – mówił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Bogactwo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego to nie tylko drzewa i sześćdziesiąt gatunków roślin, ale również zwierzęta. Sarna, dzik, jeleń szlachetny, borsuk, orzeł bielik, kilkanaście gatunków płazów i gadów podlegających częściowej lub całkowitej ochronie. To wielka wartość, o którą troszczy się wielu mieszkańców i włodarze trójmiejskich miast.

- To dzięki organizacjom pozarządowym i ekologom dowiadujemy się, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych zarządzająca Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym rezygnuje z patrzenia na ręce, bo międzynarodowy certyfikat FSC to właśnie poddanie się niezależnej kontroli i niezależnej ocenie – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Dlatego mówmy o tym głośno, my włodarze trójmiejskich miast, wy drodzy społecznicy i wszyscy zatroskani mieszkańcy. Być może to szaleństwo zostanie powstrzymane – dodała.

Odejście od zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych praktyk w gospodarce leśnej stwarza zagrożenie pogłębienia procesu utraty przyrodniczych walorów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

- Może okazać się, że naszym wyzwaniem będą nie tylko zmiany klimatyczne i konieczność dostosowania naszych polityk do tych wyzwań, ale będziemy zobowiązani do walki z bezmyślnością i nieodpowiedzialnością. To nasz obowiązek, abyśmy w trosce o każdego mieszkańca Trójmiasta, nawet całego województwa apelowali i sprzeciwiali się – podsumował Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia.

Treść apelu:

Apel o odpowiedzialną i zrównoważoną gospodarkę leśną

W związku z decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, my niżej podpisani prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec rezygnacji z certyfikacji gospodarki leśnej zgodnej z międzynarodowymi standardami ustanowionymi przez Radę ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej (FSC). Certyfikat FSC, niezależnego podmiotu wyrównującego standardy w dziedzinie prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, daje potwierdzenie legalności pozyskiwanego surowca, stanowi zabezpieczenie i potwierdzenie, że Lasy Państwowe dbają o walory przyrodnicze, kulturowe i społeczne, tak ważne dla naszych mieszkańców.

Decyzja Lasów Państwowych o rezygnacji z zasad i ograniczeń wynikających z posiadania certyfikatu FSC może prowadzić do nasilenia wycinek drzew na terenach lasów i parków krajobrazowych. Sprzeciwiamy się również wobec prowadzenia zabiegów gospodarczych na powierzchniach referencyjnych, pełniących istotną rolę w procesie ochrony różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczego na terenie naszego województwa, zwłaszcza w obrębie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnie referencyjne są przykładami istniejących ekosystemów dotychczas wyłączonych z gospodarki leśnej.

Dotychczasowa certyfikacja stanowiła jeden z filarów tworzenia planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wraz z poszerzeniem obszarów objętych ochroną rezerwatową i gwarancję zachowania cennych ekosystemów. Ze względu na przepuszczalność gleb piaszczystych oraz niedobór wody opadowej, lasy w naszym regionie są bardzo wrażliwe na zmiany klimatu. Certyfikacja FSC pozwala na weryfikację działań przez rzetelny podmiot międzynarodowy w zakresie gospodarki leśnej i monitorowania stanu lasów zgodnie z wiarygodną metodyką zbierania danych.

Odejście od zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych praktyk w gospodarce leśnej stwarza zagrożenie pogłębienia procesu utraty przyrodniczych walorów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.  Stanowczo sprzeciwiamy się rezygnacji z tych standardów oraz oczekujemy powrotu do międzynarodowej certyfikacji!