Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Joanna Bieganowska

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:30

WSA odrzuca skargę Stowarzyszenia w sprawie GPW

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę stowarzyszenia Królewska Dolina na decyzję Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dotyczącą budowy linii tramwajowej Gdańsk Południe-Wrzeszcz.

Przygotowywana od 2016 roku linia GPW, kluczowa dla tysięcy mieszkańców Gdańska, wkracza w końcowy etap realizacji. Jednak mimo otrzymania decyzji środowiskowej na stopniu regionalnym oraz z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, stowarzyszenie Królewska Dolina nadal próbuje blokować tę ważną inwestycję. W kwietniu 2022 roku stowarzyszenie wniosło do Sądu Administracyjnego odwołanie od decyzji GDOŚ. WSA odrzuciło tę skargę, uznając ją za bezzasadną.

Konsultacje z mieszkańcami

Przez cały czas trwania przygotowań do inwestycji, od 2016 roku prowadzone były rozmowy z mieszkańcami. Ostatnia z nich odbyła się 27 czerwca 2022 roku właśnie z przedstawicielami Stowarzyszenia Królewska Dolina.

Decyzje środowiskowe – działania stowarzyszenia Królewska Dolina

  • Dla obu wariantów w 06.02.2017 roku wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie Decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  • Decyzję dla preferowanego wariantu z włączeniem tramwaju w Aleję Grunwaldzką na wysokości ul. Boh. Getta Warszawskiego uzyskano 9.12.2019 roku
  • Strony postępowania wniosły odwołania od powyższej Decyzji
  • Strony postępowania (obszar ul. Bohaterów Getta Warszawskiego) wniosły odwołania od powyższej Decyzji
  • Decyzję GDOŚ uzyskano 3.03.2022 roku
  • Strony postępowania wniosły odwołanie do WSA 22.04.2022 roku, GDOŚ 24.05.2022 roku przekazał sprawę do WSA z wnioskiem o oddalenie skargi
  • 28.07.2022 roku WSA wyznaczyło termin posiedzenia niejawnego