Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Konferencja o zmianach w organizacji ruchu Fot Dominik Paszliński
Zdjęcie portretowe: Jędrzej Sieliwończyk

Jędrzej Sieliwończyk
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 10:00

Wakacyjne zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu Gdańska

Jak co roku w Śródmieściu Gdańska wprowadzone zostaną tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. Zaczną obowiązywać od 27 czerwca i potrwają do 31 sierpnia. Pierwsza faza wynika z letniej organizacji ruchu, druga, obowiązująca od 11 lipca, ma związek z Jarmarkiem Św. Dominika. Z drobnymi różnicami większość zmian będzie analogiczna do lat poprzednich. Także w tym roku w wakacje rozszerzone zostaną granice Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście. By móc poruszać się w niej pojazdami konieczny jest identyfikator IGM.

Wakacyjne zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu Gdańska będą wprowadzane w dwóch etapach. Pierwszy to tak zwana faza wakacyjna, która rozpocznie się 27 czerwca. W porównaniu z poprzednimi latami wprowadzone zostaną drobne zmiany. Z kolei 11 lipca rozpocznie się montaż infrastruktury Jarmarku Św. Dominika. Spowoduje to konieczność wprowadzenia kolejnych zmian w organizacji ruchu. 

- Letnie zmiany w organizacji ruchu nastąpią 27 czerwca i będą bardzo zbliżone do tych ubiegłorocznych, ale jest kilka różnic. Dwie dosyć istotne zmiany będą dotyczyły Głównego Miasta. W związku z rozszerzeniem Strefy Ograniczonego Dostępu do ulicy Podwale Staromiejskie zmienia się w stosunku do lat ubiegłych, sposób wjazdu w ten obszar – mówi Tomasz Wawrzonek,  z-ca dyrektora ds. zarządzania Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. - W tamtym roku można było wjeżdżać ul. Św. Ducha i Szeroką. W tym roku będzie można wjeżdżać tylko ulica Św. Ducha.  Samochody, które będą chciały dojechać do ulicy Szerokiej, będą musiały ze Św. Ducha a skręcić w Latarnianą. Ulicą Szeroką będzie wyjazd wyłącznie na Targ Drzewny.

Faza wakacyjna

Potrwa od 27 czerwca do 10 lipca. Następnie będzie kontynuowana po Jarmarku Św. Dominika, od 22 sierpnia do 31 sierpnia. Poniżej przedstawiamy szczegóły zmian w organizacji ruchu, które obowiązywać będą w tym okresie.

 • Dla posiadaczy identyfikatorów IMG (do SOD) wjazd na obszar Głównego Miasta, od strony Targu Drzewnego, wyłącznie ulicą św. Ducha,
 • Niemożliwy będzie wjazd na ul. Szeroką od Targu Drzewnego,
 • Dojazd do ul. Szerokiej poprzez ulicę św. Ducha-Latarnia-Szeroka. Na ul. Szerokiej, na odcinku od ul. Latarnianej do Targu Drzewnego (w relacji do Targu Drzewnego) obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy.
 • Wyjazd z ul. Szerokiej do Targu Drzewnego poprzez ul. Szeroką
 • Z powodu remontu na całym odcinku wyłączone dla ruchu są ul. Węglarska oraz ul. Pańska, bez skrzyżowania z ul. Szeroką
 • Z powodu prac przy kościele św. Mikołaja dla ruchu wyłączony jest odcinek ul. Świętojańskiej od ul. Pańskiej do ul. Szklary
 • Odwrócenie kierunku ul. Szklary oraz ul. Lawendowej w kierunku do ul. Podwale Staromiejskie
 • Podwale Staromiejskie na odcinku od ul. Lawendowej do końca w kierunku ul. Wałowej będzie drogą jednokierunkową w relacji do ulicy Wałowej
 • Grodzka, ul. Wapiennicza i ul. Stara Stocznia do wjazdu do garażu podziemnego budynku Brabank będą drogami jednokierunkowymi w relacji do ulicy Wałowej
 • Prawe pasy ulic Podwale Staromiejskie, ul. Grodzka i ul. Wapienniczej przeznaczone zostaną na miejsca postojowe w ramach Strefy Płatnego Parkowania (SPP)
 • Na ulicy Stolarskiej obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy. Wynika to z planowanych zmian na ul. Rajskiej podczas Jarmarku Św. Dominika

Faza Jarmarku św. Dominika

- Jarmark Św. Dominika jest imprezą miejską przygotowywaną przez Międzynarodowe Targi Gdańskie. Przygotowujemy to wydarzenie przez wiele miesięcy. To jest najdłużej trwająca, największa impreza plenerowa w Europie. W tym roku to jest blisko 70 tys. metrów kwadratowych w samym centrum działającego, ruchliwego miasta. Dwa tygodnie montażu, 23 dni samej imprezy i od 7 do 10 dni demontażu. Skala tego przedsięwzięcia jest nieporównywalna do jakichkolwiek imprez odbywających się w różnych miejscowościach. Podkreślam to, ponieważ takie wydarzenie wymaga niezwykłych przygotowań, rozwiązań technicznych i drogowych -   wyjaśnia Dariusz Słodkowski, zastępca dyrektora ds. technicznych MTG.

Pierwsze działania związane z montażem infrastruktury Jarmarku Św. Dominika będą realizowane 11 lipca i potrwają do rozpoczęcia imprezy, czyli do 23 lipca. Od tego dnia do 14 sierpnia trwać będzie Jarmark Św. Dominika. Następnie zaplanowany jest demontaż infrastruktury Jarmarku, który potrwa do 22 sierpnia.

W okresach, w których realizowany będzie montaż i demontaż infrastruktury jarmarkowej będą mogły następować czasowe utrudnienia, kolejne zamykanie ulic lub ich odcinków.  Na potrzeby Jarmarku zamknięte zostaną poniższe ulice Starego Miasta, Głównego Miasta oraz Długich Ogrodów: Szeroka, Tkacka, Kołodziejska, Św. Ducha, Straganiarska, Targ Rybny, Grobla I – IV, Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże, Długie Ogrody, Szafarnia, Rajska, Wielkie Młyny, Podmłyńska. Zamknięcia mogą dotyczyć całych ulic lub tylko ich fragmentów.

Opis zmian w organizacji ruchu

Stare Miasto

 • Zamknięta dla ruchu ul. Rajska - odcinek od ul. Podwale Staromiejskie do ul. Heweliusza oraz ul. Wielkie Młyny i ul. Podmłyńska
 • Na dwukierunkowej ul. Korzennej utworzony zostanie pas do parkowania oraz miejsca parkingowej dla osób z niepełnosprawnością
 • Ulice Na Piaskach oraz Katarzynki na skrzyżowaniach z ul. Rajską zostają ulicami bez przejazdu tzw. ślepymi
 • Podwale Staromiejskie na odcinku od ul. Lawendowej do końca w kierunku ul. Wałowej będzie drogą jednokierunkową w relacji do ulicy Wałowej
 • Grodzka, ul. Wapiennicza i ul. Stara Stocznia do wjazdu do garażu podziemnego budynku Brabank będą drogami jednokierunkowymi w relacji do ulicy Wałowej
 • Prawe pasy ulic Podwale Staromiejskie, ul. Grodzka i ul. Wapienniczej przeznaczone zostaną na miejsca postojowe w ramach Strefy Płatnego Parkowania (SPP)
 • Brak zmian w organizacji ruchu na ul. Stolarskiej, ul. Mniszki oraz ul. Igielnickiej

Główne Miasto

 • wjazd na obszar Głównego Miasta wyłącznie dla posiadaczy identyfikatorów IMG (do SOD) oraz kart parkingowych sektora FGM możliwy będzie od strony Targu Drzewnego, jedynie ulicą św. Ducha
 • Wjazd na ul. Szeroką od Targu Drzewnego niemożliwy
 • Dojazd do ul. Szerokiej poprzez ulice św. Ducha-Latarniana-Szeroka
 • Wyjazd z ul. Szerokiej do Targu Drzewnego poprzez ul. Szeroką
 • Z powodu remontu na całym odcinku wyłączone dla ruchu są ul. Węglarska oraz ul. Pańska, bez skrzyżowania z ul. Szeroką
 • Z powodu prac przy kościele św. Mikołaja dla ruchu wyłączony jest odcinek ul. Świętojańskiej od ul. Pańskiej do ul. Szklary
 • Odwrócenie kierunku ul. Szklary oraz ul. Lawendowej w kierunku do ul. Podwale Staromiejskie
 • Wjazd na ulice objęte Jarmarkiem dla mieszkańców posiadających identyfikator IGM (do SOD) oraz karty parkingowe sektora FGM w godzinach 20:00 - 10:00
 • Z uwagi na możliwe duże potoki pieszych, zwłaszcza w okolicach Targu Rybnego oraz Skweru Świętopełka możliwe czasowe wydłużenia czasu zamknięcia wjazdu dla mieszkańców - należy dostosować się do poleceń ochrony
 • Wzorem lat ubiegłych funkcjonuje pętla uliczna ul. Św. Ducha-Złotników-Szklary-Podwale Staromiejskie
 • Zamknięty dla ruchu wjazd na Targ Rybny od ul. Podwale Staromiejskie - przejazd jednokierunkowym ciągiem ulic U Furty-Tobiasza

Długie Ogrody

 • Szafarnia od wjazdu do parkingu podziemnego budynku Waterlane do skrzyżowania z ul. Długie Ogrody będzie zamknięta dla ruchu kołowego
 • Długie Ogrody na odcinku od skrzyżowania z ul. Długa Grobla do skrzyżowania z ul. Łąkową będzie drogą jednokierunkową w relacji do ul. Łąkowej. Ruch na odcinku ul. Długie Ogrody od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Szopy będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową (obecnie prowadzącą w stronę Podwala Przedmiejskiego).
 • Szopy, na skrzyżowaniu z ulicą Długie Ogrody, będzie ulicą bez przejazdy (brak możliwości wjazdu z ww. ulic na ul. Długie Ogrody).
 • Ulice Krowoderska i Św. Barbary będą drogami bez przejazdu (brak możliwości wjazdu z ww. ulic na ul. Długie Ogrody).
 • Z ul. Seredyńskiego możliwy skręt w prawo w Długie Ogrody w kierunku ul. Łąkowej
 • W tym roku nie będzie zamykana ul. Łąkowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Długie Ogrody do wysokości Akademii Muzycznej
 • Z uwagi na budowę mostu zwodzonego w ciągu ul. Stągiewnej brak możliwości przejazdu w stronę ul. Stągiewnej

W indywidualnych przypadkach Międzynarodowe Targi Gdańskie wydają identyfikatory umożliwiające wjazd na teren Jarmarku, pod specjalnymi warunkami. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Jarmarku pod adresem: biuro.jarmarku@mtgsa.com.pl

Parkingi dla autokarów

Na potrzeby ruchu turystycznego w rejonie Śródmieścia wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca postojowe dla autokarów (ponad 30 miejsc). Tymczasowe parkingi zlokalizowane będą na ulicach:

 • Głęboka (od ul. Mostek do ul. Wygon)
 • 3 Maja (zatoka postojowa przy dworcu PKS)
 • Długa Grobla (przy skrzyżowaniu z ul. Angielska Grobla)
 • Wiesława
 • Zabłotna
 • Okopowa (przy parkingu kubaturowym)
 • Podwale Przedmiejskie (przy skrzyżowaniu z ul. Sadową)

Powyższe lokalizacje to sezonowe parkingi dla autokarów, które funkcjonować będą od 1 lipca do 31 sierpnia. Całoroczne zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem: https://gzdiz.gda.pl/parkingi

Przesunięcie granic Strefy Ograniczonej Dostępności do ul. Podwale Staromiejskie

Tak jak w poprzednich latach także i w tym roku granice Strefy Ograniczonej Dostępności (SOD) zostaną przesunięte do ul. Podwale Staromiejskie. W celu ograniczenia możliwości wjazdu do SOD pojazdów nieuprawnionych wjazd będzie mógł odbywać się wyłącznie przez ul. Świętego Ducha od strony Targu Drzewnego oraz przez Targ Rybny od strony Podwala Staromiejskiego.

W rozszerzonej SOD oprócz dotychczasowych ulic znajdą się także ulice: Szeroka, Pańska, Węglarska, Świętojańska, Lawendowa, Straganiarska, Szklary, Słomiana, Grobla II, Grobla III, Grobla IV, Pachołów, Tobiasza,  Tandeta, Różana, Szpitalna, U Furty, Targ Rybny, Warzywnicza, Tandeta, Tokarska, Minogi, Podmurze, Latarniana, a także ul. Sukiennicza na odcinku od ul. Dylinki do Kanału Raduni.

Przypominamy, że w całej Strefie Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście (zarówno stałej, jak i rozszerzonej) obowiązują przepisy dotyczące poruszania się w strefie zamieszkania. Zakładają one pierwszeństwo ruchu pieszego, maksymalną prędkość pojazdów do 20 km/h oraz postój wszystkich pojazdów wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

W Strefie Ograniczonej Dostępności potrzebny identyfikator IGM

Do poruszania się samochodem w granicach rozszerzonej i stałej SOD konieczne jest posiadanie identyfikatora IGM. Przysługuje on mieszkańcom nieruchomości (zarówno właścicielom oraz najemcom), a także właścicielom, najemcom bądź dzierżawcom lokali użytkowych mieszczących się w SOD.

Osoby uprawnione zapraszamy po bezpłatne identyfikatory IGM do:

 • Punktu Obsługi GZDiZ przy ul. Wodopój 7 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:00 – 15:00 oraz w środy w godz. 7:00 – 16:30.
 • Biura Obsługi Klienta GZDiZ przy ul. Partyzantów 36 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:00 – 15:00 oraz w środy w godz. 7:00 – 16:30.

Identyfikatory do rozszerzonej Strefy Ograniczonej Dostępności wydawane będą od 23 czerwca do 31 sierpnia.

Więcej informacji jak uzyskać identyfikator IGM oraz druk wniosku o jego wydanie dostępne są na stronie www.gzdiz.gda.pl w zakładce Strefa Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

Dodatkowego identyfikatora nie będą potrzebować:

 • osoby posiadające ważny identyfikator IGM w stałym obszarze SOD.
 • posiadacze aktualnej Karty Opłaty Zryczałtowanej Mieszkańca lub Karty Opłaty Zryczałtowanej Działalności Gospodarczej w sektorze FGM.

Remonty w obrębie Śródmieścia

- W tej chwili Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje trzy zadania inwestycyjne w rejonie Śródmieścia. Dwa są w toku robót budowlanych. To ulice Węglarska i Pańska. Ze względu na konieczność wykonania badań archeologicznych, które niestety są długotrwałe, planujemy zakończenie realizacji we wrześniu tego roku – wyjaśnia Katarzyna Jaskuła, z-ca dyrektora ds. zadań liniowych Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Ulica Pańska – droga do końca realizacji, z uwagi na wykonywane prace, zamknięta będzie dla ruchu kołowego. Na czas Jarmarku od ronda przy Podwalu Staromiejskim do Placu Dominikańskiego ulica będzie udostępniona dla ruchu pieszego. Planowany termin zakończenia robót to wrzesień 2022.

Ulica Węglarska – podobnie jak ul. Pańska będzie całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego. Dla pieszych udostępnione będą przejścia przez jezdnię i ruch po chodnikach. Termin zakończenia prac to  wrzesień 2022.

Warto przypomnieć, że prace na ulicach Pańskiej i Węglarskiej miały zakończyć się przed rozpoczęciem głównego sezonu turystycznego. Jednak ze względu na konieczność uzyskania decyzji konserwatorskiej, konieczne było przesunięcie terminu zakończenia robót do września.

Zakres prac obejmuje:

 • przebudowę układu drogowego,
 • przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • małą architekturę.

Ulica Ogarna – Umowa z wykonawcą jest zawarta, rozpoczęcie robót planowane jest na początek lipca. Planowany czas realizacji to 12 miesięcy.

Zakres prac obejmuje:

 • odwodnienie,
 • przebudowę sieci podziemnych w tym sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa,
 • stylizowane oświetlenie,
 • mała architektura.

Komunikacja z mieszkańcami

W związku z utrudnieniami, jakie mogą się pojawić w trakcie trwania Jarmarku Św. Dominika, zostanie uruchomiona dodatkowa, dedykowana dla potrzeb tej imprezy funkcja w aplikacji Gdańskiego Centrum Kontaktu. Funkcjonować będzie też specjalna infolinia GCK, poprzez którą mieszkańcy będą informowani o przebiegu imprezy, zmianach organizacji ruchu oraz będą mogli tam zgłaszać swoje uwagi. Z myślą o turystach podjęto współpracę z hotelami i obiektami świadczącymi usługi hotelarskie, które są położone w SOD. Placówki te zostaną poproszone o przekazywanie swoim gościom informacji o zmianach w organizacji ruchu i utrudnieniach dot. parkowania w ścisłym centrum Śródmieścia.