Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zamelduj się w Gdańsku - plakat
Zdjęcie portretowe: Jędrzej Sieliwończyk

Jędrzej Sieliwończyk
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 16:30

Zamelduj się w Gdańsku!

Meldunek to nie tylko spełnienie obowiązku, ale też wiele korzyści dla Ciebie i Twojego otoczenia. Gdańsk rusza z kampanią zachęcającą mieszkańców do zameldowania się w miejscu faktycznego zamieszkania. W sobotę 14 maja na Stogach odbędzie się pierwsze z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach akcji Zamelduj się w Gdańsku! Spotkanie będzie też okazją, aby przypomnieć mieszkańcom Stogów o zbliżających się wyborach do Rady Dzielnicy. 

Obecnie w Gdańsku zameldowanych na stałe lub czasowo jest niemal 433 tys. mieszkańców. Jednak faktyczna liczba mieszkańców jest zdecydowanie większa. Właśnie rusza akcja Zamelduj się w Gdańsku! To przygotowana przez Urząd Miejski kampania, która ma na celu szerokie dotarcie do mieszkańców z informacją o korzyściach, jakie niesie za sobą meldunek w miejscu zamieszkania.   

- Chcemy przypomnieć naszym mieszkańcom, że meldunek to z jednej strony obowiązek prawny, ale z drugiej to korzyści dla całych dzielnic – mówi Tomasz Filipowicz dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich. Do kampanii informacyjnej dla całego Miasta zainspirowała nas Rada Dzielnicy Letnica, z którą latem 2021 roku przeprowadziliśmy akcję wśród nowych Mieszkańców. Dzięki tamtej inicjatywie, w krótkim czasie, liczba zameldowanych osób w Letnicy wzrosła o ponad 20%.

 Meldunek, karta mieszkańca, aplikacja #kontaktgdansk, oraz wybory do Rady Dzielnicy

W ramach akcji Zamelduj się w Gdańsku! planowane są spotkania z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach. Pierwsze z kilku zaplanowanych spotkań odbędzie się sobotę 14 maja w dzielnicy Stogi. Czekamy na mieszkańców w godzinach 9:00-13:00 na skwerze przy ul. Stryjewskiego. Lokalizacja tego wydarzenia na gdańskich Stogach nie jest przypadkowa. To właśnie tutaj w niedzielę 22 maja odbędą się wybory do Rady Dzielnicy. Jest więc świetna okazja, aby przypomnieć wszystkim o zbliżającym się głosowaniu oraz o tym, że aktualny meldunek umożliwia bezproblemowe dopełnienie tej obywatelskiej powinności. Poza tym mieszkańcy Stogów będą mogli zapoznać się z bardzo użytecznymi usługami i rozwiązaniami udostępnianymi m.in. przez Gdańską Organizację Turystyczną oraz Gdańskie Centrum Kontaktu.

- Przy okazji chcemy też, aby mieszkańcy, którzy jeszcze nie posiadają Karty Mieszkańca - mogli ją w łatwy sposób wyrobić. Dlatego planujemy obecność elektrycznego busa Gdańskiej Organizacji Turystycznej, pełniącego funkcję mobilnego centrum obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca – podkreśla Tomasz Filipowicz. Zależy nam bardzo, aby mieszkańcy czuli się gospodarzami w swoich dzielnicach i zgłaszali nam swoje uwagi oraz spostrzeżenia poprzez skorzystanie z prostych i wygodnych narzędzi np. aplikacji #kontaktgdansk. Dlatego podczas plenerowych spotkań będą z nami również pracownicy Gdańskiego Centrum Kontaktu - dostępnego dla mieszkańców przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

O kolejnych wizytach w poszczególnych dzielnicach będziemy informować mieszkańców na bieżąco. Więcej informacji na temat wyborów do Rady Dzielnicy Stogi.

Obowiązek, z którego masz wiele korzyści

Meldunek jest nadal prawnym obowiązkiem. Wbrew przekonaniu wielu osób, wymóg ten nie został zniesiony. Dotyczy on obywateli polskich oraz mieszkających tu cudzoziemców. Warto dopełnić tego obowiązku, ponieważ zameldowanie w miejscu faktycznego zamieszkania przynosi dodatkowe korzyści.

Dzięki zameldowaniu mieszkańcy mają wpływ na swoją dzielnicę. Wielkość środków finansowych przekazywana do poszczególnych dzielnic uzależniona jest od liczby zameldowanych tam osób.  

Meldunek daje też możliwość kształtowania lokalnej rzeczywistości. Obywatele mogą bez przeszkód wybierać miejskie władze i brać udział w wyborach na różnych szczeblach, ponieważ zameldowanie na pobyt stały skutkuje wpisem do spisu wyborców.

Bardzo istotny jest wpływ na rozwój transportu publicznego. Siatka połączeń, tworzona jest na podstawie danych dotyczących liczby mieszkańców, czyli potencjalnych użytkowników komunikacji zbiorowej.

Liczba mieszkańców kształtuje również wysokość dotacji na realizowane przez miasto zadania.

Wiedząc, o tym ilu jest faktycznie mieszkańców i ilu ich, do naszego miasta przybywa, łatwiej jest planować nowe inwestycje.

Meldunek - nic prostszego

Proces zameldowania jest bezpłatny i bardzo prosty. Zameldować się możesz na dwa sposoby:

Można zrobić to w urzędzie, osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej w punktach zlokalizowanych w:

Warto wcześniej zarezerwować wizytę przez: https://www.gdansk.pl/rezerwacja

lub telefonicznie: (58) 52 44 500 (dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu).

Istnieje też możliwość dopełnienia tego obowiązku bez wychodzenia z domu, przez internetową stronę Ministerstwa Cyfryzacji.

 Co potrzebujesz?

  • wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”.
  • dokonane, na druku meldunkowym, przez właściciela (najemcę) mieszkania potwierdzenie faktu zamieszkiwania osoby meldującej się
  • do wglądu oryginał aktu notarialnego, odpisu księgi wieczystej lub umowy najmu lokalu (należy zwrócić uwagę czy wynajmujący jest właścicielem lokalu. Jeśli nie - potrzebna jest zgoda właściciela na wprowadzenie do mieszkania przez wynajmującego innych osób)
  • dowód osobisty lub paszport.

Wykaz dokumentów niezbędnych do zameldowania.