Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 15:57

Przyznano Stypendia Kulturalne Miasta Gdańska

Powstaną projekty artystyczne i kulturalne oraz inicjatywy mające na celu m.in. upowszechnianie kultury i dbanie o dziedzictwo kulturowe miasta. Do gdańskich artystek i artystów trafi 782,6 tys. zł. Wsparcie w ramach stypendium uzyskało 72 utalentowanych twórców z zakresu literatury, sztuk wizualnych, muzyki, tańca, teatru i filmu.   

Miesięczna wartość stypendium w 2022 roku to 3010 zł brutto. Będzie ono wypłacone w miesięcznych transzach. Najkrótszy okres przyznanego stypendium w I naborze to 2 miesiące – najdłuższy to pół roku.

W pierwszym naborze do Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska wpłynęło 269 wniosków. Wsparcie otrzymały 72 osoby, których projekty ujęte we wnioskach komisja uznała za najatrakcyjniejsze.

Pełna lista stypendystów jest dostępna na portalu gdansk.pl.

Oto niektóre z nich:

Aleksandra Żebrowska - Gdańska muzyka fortepianowa 1800-1850

- Celem projektu jest przywrócenie do repertuaru koncertowego utworów fortepianowych kompozytorów gdańskich, żyjących i tworzących w latach 1800 - 1850. Pierwsza część projektu zakłada wybór 5 kompozycji z katalogu Otto Günthera Biblioteki Gdańskiej PAN, uporządkowanie i opracowanie materiału nutowego w formie przystępnej dla współczesnego wykonawcy, z autorskim komentarzem krytycznym obejmującym wskazówki wykonawcze i rys historyczny.

Druga część projektu obejmuje pracę twórczo - interpretacyjną nad utworami oraz ich rejestrację w formie audio-video. Planowane jest wykonanie utworu na historycznym fortepianie J.B. Wiszniewskiego stojącym w Wielkiej Hali Dworu Artusa. Instrument datowany na rok 1826 będzie idealnym nośnikiem kompozycji stworzonych w latach 1800-1850 - czytamy we wniosku.

Aurora Lubos - Pocztówki znad granicy

- Ilu świadectw, ilu historii, ilu obrazów cierpienia potrzeba, by człowiek zrozumiał innego człowieka? Od października 2021 roku jestem bezpośrednio zaangażowana w pomoc uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej. Dzielę życie pomiędzy własnym domem i Podlasiem. Czuję pełne rozdwojenie pomiędzy tymi dwoma światami. Tam spotykam ludzi, słucham ich historii, widzę ich twarze. Wszyscy zapadają głęboko w mojej pamięci. Wracam do Gdańska i życie toczy się dalej. Będąc na granicy, nie mogę w rozmowach telefonicznych opisać swoim bliskim wszystkiego czego tam doświadczam, nie mogę opisać słowami tego co widzę, nie mogę przekazać ogromu cierpienia, które jest namacalne, nie mogę pokazać miejsc w lesie, obezwładniającego zimna, pierwszego łyku wody, wzroku ludzi. Nie znajduję słów, zacinam się. Dlatego chciałabym stworzyć w ramach stypendium cykl "Pocztówek znad granicy" – czytamy we wniosku.

Pocztówki przybiorą formę standardowych kartek pocztowych obraz- tekst, kartek pocztowych, które po otwarciu zamiast muzyczki będą miały zapis audio wydarzeń z granicy oraz kartek online w formie gif. Pocztówki będą umieszczane online oraz drukowane i zostawiane w miejscach publicznych.

Serhiy Savchenko - Niczym nieobecne

- Cykl składa się z 12-16 obrazów na podstawie pejzaży miejskich Gdańska. Ukazuje moje postrzeganie miasta oraz nieustanne doświadczanie ewolucji i zmian. Słynne i wybitne budynki, które są znane każdemu Gdańszczaninowi, nie zawsze przyciągają moją uwagę, w przeciwieństwie do niedostępnych i mało zauważonych części miasta. Wynika to z mojego postrzegania architektury, która dla mnie jest odzwierciedleniem działań konkretnych ludzi, ich chęci przekazania ważnych informacji i wiedzy o swojej obecności. Chciałbym jednak przedstawić miasto bez ludzi, ich obecność jest "ukryta" za murami. Ci ludzie, którzy stworzyli i nadal tworzą miasto w moich pracach, powinni być obecni, ale też niewidzialni. Będą to krajobrazy bez ludzi, ale ich treść będzie głęboko ludzka – czytamy we wniosku.

Druga część projektu to animowana praca "Gdańsk -Ruch". 7/8-minutowa animacja poklatkowa, wykonana techniką autorska, w której człowiek będzie obecny w maksymalnym stopniu. W kadrze będzie obecny tylko człowiek i ruch, bez żadnych elementów architektonicznych. Przedstawia różnorodność ruchu człowieka w mieście. Będzie to historia ruchów, które są ciałem ludzkiej działalności życiowej.

Grzegorz Bryszewski - Napisanie książki reporterskiej "Sky Orunia"

Głównym celem projektu jest kompleksowe i wyczerpujące udokumentowanie historii pierwszej amatorskiej, pirackiej i niezależnej stacji telewizyjnej "Sky Orunia", która w latach 1989-1997 działała na terenie gdańskiej dzielnicy Orunia, w formie książki reporterskiej "Sky Orunia". Autor spróbuje na łamach powstałej książki udowodnić tezę, że właśnie amatorska telewizja była skutecznym czynnikiem budującym wspólnotowość mieszkańców Oruni i sąsiednich dzielnic, pobudzała ich aktywność i relacje sąsiedzkie. Historia stacji telewizyjnej stanie się też kluczem do opisania najważniejszych wydarzeń, problemów i spraw istotnych dla mieszkańców Gdańska w latach 90. (to właśnie telewizja Sky Orunia współorganizowała koncert w Hali Stoczni, w której wybuch tragiczny pożar). Gotowa książka opisze szczegółowo historię stacji telewizyjnej w latach 1989-1997 i skupi się także na dalszych losach jej pracowników i założycieli, w publikacji pojawią się także powstałe później inicjatywy.

Barbara Piórkowska - Napisanie literackiego przewodnika po roślinach w Gdańsku.

- Przygotuję rodzaj literackiego przewodnika po Gdańsku, zawierającego opisy roślin, które tu występują. Przez czas trwania stypendium będę obserwować rozkwit poszczególnych gatunków kwiatów, ziół, drzew - oraz miejsca ich występowania - potem zapiszę te obrazy w formie wierszy, szkiców itp. Całość oznaczę topograficznie, tak by czytelnicy/ki mogli poruszać się po Gdańsku i odkrywać literackie powiązania z poszczególnymi miejscami w ich "zielonym" kontekście.

Zainteresowanie moimi spacerami literacko-roślinnymi i tematyką natury w pandemii pokazało, że warto uzupełnić wydarzenia w terenie o formę pisaną. W tekście wyszukam i opiszę miejsca występowanie roślin, powszechnych i nietypowych oraz ciekawostki z nimi związane. Odwiedzając zielone dzielnice i zakamarki Gdańska, odnajdę tereny, które warto poznać i więcej o nich powiedzieć – napisała we wniosku autorka projektu.

Stypendium nie było przyznawane na wykonanie konkretnego dzieła (takiego jak np. wydanie książki, płyty, na działania związane z postprodukcją czy pracę osób trzecich). O wsparcie mogły ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, mieszkające i płacące podatki w Gdańsku.

Według regulaminu wszystkie zaproponowane działania powinny być zrealizowane do końca tego roku.