Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

edk logo kolor jasne-tło-8
Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 10:00

Uruchamiamy program EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK

Na czas pokoju i wojny – żeby zacieśniać więzi społeczne, radzić sobie z problemami, uczyć się przez całe życie, szkolić specjalistów ds. edukacji, dofinansowywać organizacje pozarządowe, kolektywy i artystów – w ramach programu edukacji do kultury animujemy, szkolimy i sieciujemy. Do akcji dołączają przedszkola i szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, artyści i edukatorzy. Program jest adresowany do wszystkich mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Gdańsk dołącza do grupy polskich miast prowadzących własne programy edukacji do kultury, czyli edukacji wykorzystującej narzędzia kultury i sztuki, realizowanej we współpracy różnych miejskich podmiotów – przedszkoli, szkół, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób indywidualnych, artystów i edukatorów. Takie programy są prowadzone m.in. w Warszawie i Łodzi.

‒ Priorytetem programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK są dla nas zajęcia edukacyjne z zakresu historii i dziedzictwa kulturowego Gdańska. Wojna w Ukrainie przyniosła jednak naszej wspólnocie lokalnej nowe wyzwania i zobowiązania. Chcemy wykorzystać narzędzia z zakresu kultury, by życie nasze i naszych gości z Ukrainy było budowane w poczuciu przynależności i wzajemnego szacunku – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. ‒ Obecna sytuacja w Ukrainie bardzo przypomina doświadczenia Polski i Gdańska z 1939 roku. To bardzo ważne, żeby kultura i sztuka wspierały nowych mieszkańców naszego miasta, budowały poczucie przynależności, ułatwiły nam wzajemne poznanie i dawały nadzieję. Wszystkie działania programu mają wzmacniać proces integracji naszej społeczności.

Program EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK powstawał w kilkuletnim procesie konsultacyjnym, w którym wzięli udział nauczyciele, pracownicy instytucji kultury i organizacji pozarządowych. A przeznaczony jest dla wszystkich gdańszczanek i gdańszczan, niezależnie od wieku. To okazja do głębszego poznawania miasta i jego mieszkańców, nabywania wiedzy i nowych umiejętności przydatnych na różnych etapach życia, rozwijania talentów i dzielenia się nimi.

‒ Chcemy, żeby program EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK wzmacniał środowisko specjalistów zajmujących się edukacją kulturową, zarówno tych zatrudnionych w instytucjach, jak i tych niezależnych. Ma też wspierać wszystkie podmioty, które organizują wydarzenia i warsztaty wykorzystujące narzędzia kultury i sztuki – mówi Celina Zboromirska-Bieńczak, koordynatorka programu. – Mieszkańcom Gdańska ma ułatwiać dostęp do oferty edukacyjnej, ale też zapraszać ich do współtworzenia działań, które odpowiadają na ich potrzeby.

Pilotaż programu

Uruchomiona została strona internetowa programu www.edukacjadokultury.gdansk.pl, adresowana zarówno do odbiorców programu (m.in. osób prywatnych, nauczycieli, animatorów, przewodników turystycznych), jak i jego twórców. Można tam znaleźć ofertę edukacyjną gdańskich instytucji kultury z podziałem na kategorie: rodziny z dziećmi, młodzież i dorośli, nauczyciele. To idealna baza inspiracji, która ma wspierać w rozwoju talentów i różnorodnych umiejętności przydatnych na każdym etapie życia. Strona została uzupełniona o zakładkę – Україна/Ukraina, gdzie na bieżąco są publikowane aktualne informacje z obszaru kultury i edukacji adresowane do gości z Ukrainy, dzieci, młodzieży, rodzin…

Program można też znaleźć na Facebooku pod hasłem Edukacja do Kultury. Gdańsk.

W pilotaż programu zostało zaangażowanych kilkanaście szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Grupa ekspercka, w której znalazły się m.in. liderki Kreatywnej Pedagogiki, opracowała scenariusze zajęć, obecnie testowane z uczniami. Odbywają się też cykliczne spotkania na różnych etapach testowania z nauczycielkami i nauczycielami. Podsumowanie tych działań zostanie zaprezentowane podczas Gdańskiego Forum Edukacyjnego.

Powołano Zespół Koordynacyjny ds. Edukacji do Kultury w składzie: przewodnicząca programu – Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania; przewodnicząca zespołu – Barbara Frydrych, dyrektorka Biura Prezydenta ds. Kultury; Grzegorz Kryger, zastępca dyrektora ds. edukacji Wydziału Rozwoju Społecznego; Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej; Monika Dylewska-Libera, zastępczyni dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz Celina Zboromirska-Bieńczak, koordynatorka programu. Zespół Roboczy ds. Edukacji do Kultury będzie działać przy Miejskim Teatrze Miniatura, gdzie znajduje się biuro programu.

Program na 2022 rok

Aktywności będą zmierzać do wprowadzania programu w życie dla różnych grup odbiorców: przedszkoli i szkół, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i specjalistów ds. edukacji do kultury:

marzec / Aktywności adresowane do gości z Ukrainy, szczególnie dzieci, młodzieży i rodzin. Ich celem są: twórcza organizacja czasu wolnego, przybliżanie kultury polskiej i dziedzictwa Gdańska, nauka języka polskiego i włączanie do lokalnej społeczności

marzec / Konkurs plastyczny dla przedszkoli „Ahoj, piraci!”. Gdańskie przedszkolaki będą wcielać się w dobrych piratów, aby zmienić swoje najbliższe otoczenie na lepsze. Nagrodą, którą otrzymają podopieczni dziesięciu placówek, będzie spektakl „Piraci dobrej roboty”

kwiecień / Pierwsze warsztaty i spotkania dla specjalistek i specjalistów ds. edukacji, pozwolą one zbadać aktualne potrzeby środowiska. Na tej podstawie powstanie propozycja konkretnych szkoleń oraz wydarzeń wspierających rozwój edukatorek i edukatorów

kwiecień / Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na działania edukacji do kultury. W pierwszej edycji realizowane będą działania z zakresu edukacji obywatelskiej i edukacji o Gdańsku

kwiecień – maj / Rozbudowa strony internetowej programu – uruchomienie kalendarza wydarzeń, będzie to narzędzie dla osób poszukujących informacji: nauczycieli, przewodników, specjalistów i każdego zainteresowanego

kwiecień – grudzień / Tworzenie i rozwój tematycznych programów edukacyjnych i wydawnictw w instytucjach kultury, m.in. w Muzeum Gdańska, Gdańskim Archipelagu Kultury, Europejskim Centrum Solidarności, Instytucie Kultury Miejskiej, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”

maj – grudzień / Współpraca z gdańskimi uczelniami wyższymi, m.in. realizacja programu edukacji filmowej z Centrum Filmowym Uniwersytetu Gdańskiego

maj – grudzień / Udostępnianie przez wybrane instytucje kultury oferty edukacji do kultury na terenie całego Gdańska, szczególnie w dzielnicach, w których dostęp do kultury jest ograniczony, m.in. przez GAK, IKM, Muzeum Gdańska, Teatr Miniatura, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną

czerwiec – wrzesień / Realizacja mobilnych działań z zakresu edukacji do kultury, m.in. poprzez inicjatywy realizowane przez GAK

wrzesień / Instytucje kultury i NGO bezpośrednio w szkołach rozpoczną realizację projektów, programów edukacyjnych poświęconych historii, kulturze, zabytkom Gdańska

październik / Inauguracja programu rezydencji artystycznych w szkołach

listopad / XIX Biografie Gdańskie. Dni mniejszości narodowych – specjalny program edukacyjny towarzyszący wydarzeniu

listopad – grudzień / Pierwsze forum EDUKACJI DO KULTURY. GDAŃSK oraz powołanie Nagrody Edukacji do Kultury dla autorów i realizatorów najlepszych projektów edukacyjnych.

Mail do kontaktu: info@edukacjadokultury.gdansk.pl