Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Konferencja prasowa dotycząca edukacyjnych punktów informacyjnych (1)
Zdjęcie portretowe: Joanna Bieganowska

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 18:25

Gdańsk pomaga - kolejne działania miasta wspierające uchodźców z Ukrainy

Cztery edukacyjne punkty informacyjne ruszają w Gdańsku. Ich działania mają się skupiać m.in. na wsparciu rodzin z Ukrainy w zakresie informowania o wolnych miejscach w placówkach oświatowych, a także o wsparciu psychologicznym.

W niedziele, 6 marca podczas konferencji prasowej Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania przedstawiła działania miasta w zakresie wsparcia działań na rzecz edukacji dla uchodźców z Ukrainy. Informacje o bieżącą sytuacji związanej z docierającymi do Gdańska osobami z Ukrainy przekazał Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, organizacji pozarządowych, Wydziału Rozwoju Społecznego i SP 57 w Gdańsku.

- Zgodnie z konwencją o prawach dziecka wszystkie dzieci maja prawo do edukacji i z tej edukacji w gdańskich szkołach mogą skorzystać. Od jutra uruchamiamy cztery punkty informacyjne poświęcone edukacji, w których pracują ukraińskojęzyczni pracownicy, którzy będą udzielać informacji. Punkty będą wyposażone w dane, jaka jest dostępność miejsc w klasach w całym mieście. Jeśli dziecko nie będzie miało dokumentów, bo takie mogą zaginąć w transporcie, również zostanie przekazana informacja w jaki sposób zapisać się do szkoły, w tym zakresie wystarczy oświadczenie rodzica – mówiła prezydent Monika Chabior.

Edukacyjne punkty informacyjne

Na terenie Gdańska będą działały cztery punkty, w których rodzice lub opiekunowie dziecka z Ukrainy uzyskają informacje o dostępnych wolnych miejscach w placówkach oświatowych oraz obowiązujących procedurach zapisu dziecka do żłobka, przedszkola, szkoły, a także o możliwości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w Gdańsku.

Punkty będą działały w: Szkole Podstawowej nr 16 im. Władysława Broniewskiego, ul. Ubocze 3, Szkole Podstawowej nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza, ul. Hoene 6, Szkole Podstawowej nr 57 im. gen Władysława Andersa, ul. Aksamitna 8 i w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 14. Punkty będą czynne w godzinach 8.00-16.00.

W edukacyjnych punktach informacyjnych będą dyżurować osoby władające językiem ukraińskim. Osoby pracujące w punktach będą dysponowały również bazą teleadresową wszystkich placówek samorządowych i niesamorządowych, oraz pełną informacją o dostępnych jednostkach specjalistach ze znajomością języka ukraińskiego i rosyjskiego. W punktach również dystrybuowany będzie przewodnik, będący pakietem powitalnym dla dzieci rozpoczynających swoją edukację w gdańskich szkołach. Ważne z punktu widzenia edukacji i integracji, aby dzieci i młodzież z Ukrainy były włączane w istniejące klasy.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W ramach przygotowania wsparcia edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy miasto podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi.

- W Polsce dział pięć szkół, których językiem wykładowym jest Ukraiński. Myślimy w perspektywie kilu miesięcy, a nawet kilku lat. Mamy młodzież z Ukrainy, która powinna za dwa miesiące zdawać maturę. Ważne jest, aby skoordynować teraz działania, znaleźć nauczycielki i nauczycieli, którzy będą mogli nauczać w języku Ukraińskim – mówiła podczas konferencji Zofia Lisiecka, prezeska Fundacji Edukacyjnej ODiTK.

Współpraca z NGO’s możliwa dzięki zawetowaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji, tzw. Lex Czarnek.

- Odniosę się do ustawy Lex Czarnek, cieszę się, że została zawetowana ponieważ to umożliwia władzom miasta możliwość organizowania i działania w tej sytuacji – powiedział przewodniczący Bogdan Oleszek.

- Chciałbym podziękować nauczycielom i pracownikom placówek edukacyjnych, od dwóch lat trwa pandemia, więc szkoły w znacznej mierze są przygotowane na trudne sytuacje. Jednak potrzebna jest współpraca z profesjonalistami z organizacji pozarządowych. W sytuacjach krytycznych potrzebna jest czasem pomoc psychologa, pedagoga ze stowarzyszenia lub fundacji. Cieszę się, że Lex Czarnek została zawetowana przez prezydenta, ponieważ szkoła powinna być demokratyczna, autonomiczna i otwarta także na współpracę z organizacjami pozarządowymi – dodał Andrzej Kowalczys, Radny Miasta Gdańska.

Dodatkowe wsparcie

Wsparciem w bieżących działaniach są funkcjonujące w dwóch gdańskich szkołach oddziały przygotowawcze dla uczniów pochodzenia Ukraińskiego na poziomie szkoły podstawowej oraz na poziomie szkoły średniej ogólnokształcącej.

Oddział przygotowawczy - to oddział szkolny dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, jak również wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych.

Bieżąca sytuacja w Gdańsku

Sytuacje dotyczącą uchodzców pojawiających się w mieście, a także pomocy, która każdego dnia płynie od mieszkanek i mieszkańców Gdańska przedstawił prezydent Piotr Borawski.

- 11 dzień wojny i naszej pomocy siostrom i braciom z Ukrainy. Od początku funkcjonowania punktu na Dolnej Bramie 8, skorzystało już z niego 1159 osób. Ale ta liczba stale się zwiększa, tylko wczoraj było to 380 osób. 900 osób otrzymało dary, które są dziełem wielu zbiórek i pomocy od gdańszczanek i gdańszczan. Mamy także wiele zgłoszeń wolontariuszek i wolontariuszy. Osób, które chcą pomagać jest wiele, dlatego prosimy też o cierpliwość, przed nami długi marsz, ta państwa deklaracja być może nie będzie wykorzystana dziś lub jutro, ale może za kilka dni. Musimy podchodzić do tego systemowo i patrzeć na wiele tygodni do przodu. Ponad 1 mln 300 tys. złotych wpłynęło od państwa przez stronę ukraina.gdanskpomaga.pl. Na tej stronie pojawiły się też zakładki gdzie można zapisywać się też do systemowej pomocy na konkretny cel, w dłuższej perspektywie czasu.

W Gdańsku przygotowane są także dwa punkty, w których przyjmowane będą osoby, które docierają do Gdańska z Ukrainy. Pierwszy z nich mieści się na ul. Traugutta 29, tam znajdują się 64 łóżka, natomiast w miejskiej hali na ul. Kołobrzeskiej przygotowane jest 86 łóżek, docelowo będzie 117 miejsc noclegowych. Władze Gdańska pozostaja także w stałym kontakcie ze służbami wojewody i marszałka.