Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Napis Solidarni z Ukrainą wyświetlony na przodzie autobusu.
Zdjęcie portretowe: Jędrzej Sieliwończyk

Jędrzej Sieliwończyk
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 16:06

Nieodpłatna komunikacja miejska dla migrantów wojennych z Ukrainy

Wojenni migranci z Ukrainy do końca marca będą mogli podróżować gdańską komunikacją miejską nieodpłatnie. Zarządzenie w tej sprawie podpisała w poniedziałek 28 lutego 2022 r. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Podobnie zdecydowały gminy zrzeszone w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej.

- Pomagamy w każdy możliwy sposób, przygotowaliśmy sztab Gdańsk Pomaga Ukrainie. Koordynujemy pomoc rzeczową, psychologiczną, prawną. Nieodpłatne przejazdy dla wojennych uciekinierów to kolejne narzędzie, które usprawni i uporządkuje kwestie ich pobytu w naszym mieście. Wojna i kryzys z tym związany nie skończy się w jeden dzień  – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Nieodpłatne przejazdy dla migrantów wojennych z obywatelstwem ukraińskim będą odbywały się na podstawie:

  • paszportu ze stemplem wjazdowym od daty 24 lutego 2022 r.

lub

  • karty pobytu uchodźcy

lub

  • tymczasowego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Powyższe dokumenty zwalniają z konieczności posiadania biletu bądź jakichkolwiek innych zaświadczeń. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Ulga obowiązuje do końca marca.

Solidarni z Ukrainą 

Zdaniem władz Miasta Gdańska, w świetle ostatnich wydarzeń w Ukrainie w pełni uzasadnionym jest udzielenie możliwie największej pomocy uchodźcom wojennym z tego państwa. Jedną z form szerokiego pakietu wsparcia oferowanego przez Gminę Miasta Gdańska na rzecz uchodźców z Ukrainy jest udzielenie ulgi w transporcie lokalnym. Wprowadzenie niniejszego zarządzenia jest więc w pełni uzasadnione.

To jedna z wielu podjętych przez miasto Gdańsk inicjatyw, które mają na celu wsparcie migrantów z Ukrainy w tych trudnych chwilach.

- Dzięki takiemu rozwiązaniu Ukrainki i Ukraińcy będą mogli w łatwy sposób dotrzeć do punktów informacyjnych i innych miejsc pomocy – mówi Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.   

 

Безплатний громадський транспорт для біженців з України. Біженці з України зможуть безплатно користуватися громадським транспортом Гданська до кінця березня. Такий указ підписала Президент Гданська Олександра Дулькевич, у понеділок, 28 лютого 2022 року. Аналогічні рішення прийняли й гміни, які входять до метрополії Гданської затоки. "Ми допомагаємо в кожний можливий спосіб, підготували штаб «Україна. Гданськ допомагає ». Ми координуємо різни види допомоги, матеріальну, психологічну та юридичну. Безплатний проїзд для біженців від війни – це один з інструментів, який покращить їх перебування в нашому місті. Війна та пов'язана з нею криза, не закінчаться за один день", - каже Олександра Дулькевич, президент Гданська. Безплатний проїзд для біженців з України будуть здійснюватиметься на підставі:
Закордонного паспорта зі штампом про в'їзд від 24 лютого 2022 року. або Карти статусу біженця або Тимчасовий документ, що підтверджує особу. Наведені вище документи звільняють від необхідності мати квиток, або будь-якого іншого підтвердження оплати. Положення набирає чинності з дня його підписання. Ця пільга буде діяти до кінця березня. Солідарні з Україною На думку влади міста Гданськ, у світлі останніх подій в Україні, біженці, які тікають від війни потребують максимальної допомоги. Безплатний проїзд у міському транспорті, є однією з форм широкого пакета підтримки, який пропонує муніципалітет міста Гданськ, біженцям з України. Таким чином, запровадження цієї постанови є цілком виправданим. "Це одна з багатьох ініціатив міста Гданська для підтримки мігрантів з України у ці важкі часи. Завдяки цьому рішенню українці зможуть безперешкодно дістатися як до інформаційних пунктів та інших пунктів допомоги", – каже Петро Боравський, заступник президента з питань підприємництва та захисту клімату.