Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Kobieta na Swoim i Mama na Etacie  W Gdańskim Urzędzie Pracy ruszają dwa projekty dla młodych mam

Łukasz Iwaszkiewicz
Gdański Urząd Pracy

Data publikacji 17:30

W Gdańskim Urzędzie Pracy ruszają dwa nowe programy dla młodych mam

Kobieta na Swoim i Mama na Etacie 4 – to tytuły dwóch nowych projektów Gdańskiego Urzędu Pracy adresowanych do pań, które chciałyby wrócić do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka. Pierwszy oferuje wsparcie w założeniu działalności gospodarczej poprzez wartą 30 tys. zł dotację na biznes, drugi zapewnia atrakcyjny pakiet aktywizacji i znalezienie pracodawcy. Z obu programów skorzysta łącznie 50 osób.

Powrót do aktywności zawodowej po przerwie spowodowanej narodzinami dziecka może być dużym wyzwaniem. Panie, które chciałyby jednak wrócić na rynek pracy, mogą liczyć na dedykowane im wsparcie. Wraz z początkiem lutego w Gdańskim Urzędzie Pracy ruszają bowiem dwa programy. Pierwszy z nich to kolejna odsłona popularnego projektu Mama na Etacie, drugi to Kobieta na Swoim - nowość adresowana do mieszkanek Gdańska i powiatu gdańskiego, które chciałyby wrócić do aktywności zawodowej w roli przedsiębiorcy. Oba pomysły kierowane są do bezrobotnych mam zarejestrowanych w GUP, które wychowują co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia i pozostają bez pracy przez 12 miesięcy (bądź kończą urlop macierzyński lub wychowawczy).

Mama na Etacie 4 – formy wsparcia

Kolejna odsłona projektu Mama na Etacie to przede wszystkim znane i sprawdzone formy wsparcia. Najpierw uczestniczkom zaoferowany zostanie cykl spotkań z doradcą zawodowym. Pomoże on w identyfikacji potrzeb każdej z mam, a także w dopasowaniu jednej z dostępnych form pomocy w ramach tzw. pakietu aktywizacyjnego. Może to być indywidualnie dobrane szkolenie oraz sześciomiesięczne zatrudnienie u pracodawcy na podstawie umowy o organizację prac interwencyjnych lub robót publicznych. Bez względu na to, z której opcji skorzystają panie, w każdym przypadku przysługiwać im będzie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem. Będzie ona wypłacana w kwocie od 500 do 600 zł miesięcznie na jedno dziecko, przez cały okres trwania szkolenia lub przez 4 miesiące w przypadku podjęcia zatrudnienia. W projekcie przewidziana jest również seria zajęć, podczas których panie będą mogły przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, a także pod okiem eksperta przeprowadzić analizę przygotowanego przez siebie CV czy listu motywacyjnego.

Kobieta na Swoim – formy wsparcia

Uczestniczki projektu otrzymają wysoką dotację w wysokości do 30 000 zł na założenie działalności gospodarczej. Pieniądze te można wydać np. na zakup niezbędnych narzędzi, urządzeń czy oprogramowania, które będzie wykorzystywane w firmie. Przyznane zostanie również tzw. wsparcie pomostowe. Jest to dodatkowa pomoc w kwocie 1 000 zł, która wypłacana będzie co miesiąc przez pół roku. Można ją przeznaczać np. na pokrycie danin publiczno-prawnych, kosztów administracyjnych związanych z bieżącym prowadzeniem działalności, w tym na opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, księgowe, ubezpieczeniowe, prawne lub promocyjne.

Urząd pracy zadbał również o to, aby panie rozpoczynające swoją przygodę w świecie biznesu były do tego dobrze przygotowane. Merytoryczne wsparcie mają zapewnić indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, a także specjalistyczne szkolenie. Będzie ono związane z różnymi aspektami prowadzenia firmy w Polsce lub z profilem prowadzonej działalności gospodarczej. Każdej z mam na czas trwania kursu oraz przez pierwsze 3 miesiące prowadzenia firmy, wypłacana będzie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, pomoc ta wyniesie 600 zł.

Zgłoszenia

W przypadku obu projektów rejestracja uczestników prowadzona jest w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Gdańskiego Urzędu Pracy (Gdańsk, ul. Lastadia 41). Każda z pań zobowiązana jest do wypełnienia deklaracji uczestnictwa a w przypadku programu Kobieta na Swoim także do wzięcia udziału w spotkaniu kwalifikacyjnym z doradcą zawodowym. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu 25 wolnych miejsc w każdym z projektów.

Dodatkowe informacje

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie Kobieta na Swoim lub Mama na Etacie 4 zapraszamy do kontaktu z GUP. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /58/ 743-14-43 lub /58/ 743-14-34