Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Wioletta Krewniak

Wioletta Krewniak
Biuro Rady Miasta Gdańska

Data publikacji 08:39

Dwuletnia kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska zakończona

VII podsumowująca sesja odbyła się w środę, 15 grudnia. Ze względu na sytuację epidemiczną została poprowadzona w trybie zdalnym. Radni V kadencji swoją dwuletnią pracę rozpoczęli w dniu ślubowania 9 stycznia 2020 roku. W skład weszło 33 radnych wybranych spośród uczniów gdańskich szkół. Działalność Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska została podsumowana w załączonym filmie.

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska została powołana w 2011 roku i realizuje swoje cele poprzez inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście. W szczególności w zakresie promowania idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechniania zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego wśród młodzieży i podejmowania działań na rzecz zaspokojenia potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Gdańska. 

- Dziękuję Wam za to, że chcieliście zaangażować się w działalność obywatelską, że chcieliście się swoim życiem, swoimi przemyśleniami, swoimi pasjami podzielić w tej przestrzeni publicznej. Opowiedzieć o potrzebach młodych ludzi. Sprowokować do refleksji i do zastanawiania się nad tym, jak powinniśmy rozwijać ten obszar. Za to wszystko Wam bardzo dziękuję - mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. - To na pewno była wyjątkowa kadencja. Jedyna w swoim rodzaju, bo działaliście w bardzo trudnych warunkach, bardzo trudnych czasach. Kiedyś będziecie wspominać, że podczas pandemii COVID byliście radnymi i musieliście sobie z tym jakoś poradzić. I mogę Wam powiedzieć, że zdaliście ten egzamin na 100%.

Działalność Młodzieżowej Rady V kadencji była utrudniona przez pandemię wywołaną koronawirusem. Radni spotykali się na sześciu sesjach oraz związanych z nimi posiedzeniach komisji problemowych, tj. Komisji Promocji, Kultury i Sportu, Edukacji oraz Komisji Rewizyjnej. Młodzież starała się realizować podstawowe cele statutu i działać na rzecz środowisk młodzieżowych. Ich działania przybierały różnoraki charakter. Współpracowali m.in. z młodzieżowymi radnymi miasta Gdyni, ale nawiązywali także kontakty z Radami z całej Polski. Brali również udział w wielu uroczystościach, upamiętniając ważne wydarzenia państwowe.

W trakcie swojej kadencji uczestniczyli w licznych debatach m.in. „O zaangażowaniu młodych, czyli jak Ty i ja możemy zmienić świat”. Zorganizowali cykl wywiadów pt. „Radny i Gość”. Przeprowadzili wywiad m.in. z Agnieszką Owczarczak, Przewodniczącą Rady Miasta Gdańska.

Wspomagali również akcje charytatywne, zbiórkę pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy czy pomoc hospicjum. Byli autorami raportu na temat Zdalnej Edukacji, który przekazali na ręce Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Organizowali również konferencje prasowe, a jedna z nich dotyczyła dyskryminacji w polskiej debacie publicznej.

Nie zabrakło również działań o charakterze wolontaryjnym, organizacji gier miejskich czy konkursów. Młodzi radni nawiązali też współpracę z klubem sportowym Koloseum Gdańsk. Celem współpracy jest integracja środowisk młodzieżowych na terenie Gdańska. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady czynnie uczestniczyli także w Gdańskim Tygodniu Demokracji.