Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:30

Zdalna sesja Rady Miasta i głosowanie nad przyszłorocznym budżetem

W czwartek, 16 grudnia o godz. 9.00 rozpocznie się grudniowa sesja Rady Miasta Gdańska, podczas której pod głosowanie poddane zostaną m.in. uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska i budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, a radni obradować będą przy użyciu aplikacji Teams. Obrady będą transmitowane przez portal www.gdansk.pl.

- Dziennikarzy prosimy o przesyłanie pytań drogą mailową do Biura Rady lub bezpośrednio do radnych – przypomina Wioletta Krewniak, dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska. – Adresy e-mailowe radnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta Gdańska.

Na grudniową sesję przygotowano projekty uchwał dotyczące m.in.:

  • przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska;
  • uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok;
  • w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Porządek sesji wraz z linkami do uchwał znajdują się w załączeniu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

We wtorek 14 grudnia o godz. 12.00 na portalu miejskim www.gdansk.pl odbędzie się wideoczat z radnymi. Gośćmi Marka Wałuszko w programie „Wszystkie strony miasta” będą: Kamila Błaszczyk – wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej, Elżbieta Strzelczyk – radna klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz Bogdan Oleszek – radny klubu Wszystko dla Gdańska. Rozmowa dotyczyć będzie najważniejszych tematów i projektów uchwał, które pojawią się podczas sesji.