Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:30

Można zgłaszać kandydatów do „Medalu Św. Wojciecha” i „Medalu Księcia Mściwoja II”

Od 1996 roku Rada Miasta Gdańska przyznaje medale Księcia Mściwoja II oraz św. Wojciecha. Są to najważniejsze, obok tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, odznaczenia dla wybitnych osób działających na rzecz naszego miasta.

Pod koniec listopada w Nowym Ratuszu odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły „Medalu Św. Wojciecha (S. Adalbertusa)” i „Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II)” w nowej kadencji, trwającej od 1 października 2021 r. do 30 września 2025 r. W trakcie spotkania przyjęto harmonogram prac Kapituły w 2022 roku.

Wnioski najpóźniej do 31 stycznia 2022

Podczas posiedzenia ustalono, że wnioski o uhonorowanie Medalami na przyszły rok mogą być składane najpóźniej do 31 stycznia 2022 r. do Biura Rady Miasta Gdańska.

Rozpatrzenie wniosków odbędzie się na posiedzeniu Kapituły 7 lutego 2022 roku, a uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska, na której będą wręczane Medale, odbędzie się najprawdopodobniej w drugiej połowie maja.

Wnioski na formularzu

Kapituła ustaliła również wzór formularzy o uhonorowanie Medalem, aby miały one jednolitą formę. Formularze wniosków są do pobrania na stronie Rady Miasta Gdańska.

Kto może wystąpić z wnioskiem

Z wnioskiem do Kapituły o nadanie Medalu mogą występować:

 • zarządy organizacji społecznych i zawodowych,
 • Przewodniczący Rady Miasta Gdańska lub grupa co najmniej 10 radnych,
 • Prezydent Miasta Gdańska,
 • członek Kapituły.

Warto przypomnieć, że dotychczas nagrodzonych zostało medalem św. Wojciecha 79 laureatów, a medalem Księcia Mściwoja II – 134.

Medale za wyjątkową pracę

Medale, wykonane w srebrze, przyznawane są polskim i zagranicznym obywatelom, instytucjom i organizacjom. Otrzymują je ci, których działania przyczyniły się do rozsławienia imienia Gdańska zarówno w regionie, kraju jak i na świecie.

- Kapituła wskazuje osoby, które podejmują publicznie pożyteczne inicjatywy. Medale przyznawane są za wyjątkową pracę bądź zainteresowania, które wyrastają ponad przeciętne zaangażowanie i poświęcenie dla rozwoju kultury, nauki, służby zdrowia i gospodarki – podkreśla Wioletta Krewniak, dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska.

Ponadto Medal św. Wojciecha jest wyróżnieniem za pracę na rzecz współpracy i pojednania między narodami oraz wyjątkowe przedsięwzięcia wobec tolerancji i dialogu między przedstawicielami różnych wyznań i religii.

Skład kapituły nowej kadencji

Podczas pierwszego posiedzenia, Kapituła wybrała spośród swojego składu Mistrza, kierującego pracami Kapituły oraz Kanclerza, jako sekretarza. Podobnie jak w poprzedniej kadencji Mistrzem został prof. Edmund Wittbrodt, natomiast Kanclerzem – doc. Andrzej Januszajtis.

W skład Kapituły wchodzą:

 • dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – naukowiec, polityk (były senator RP, minister edukacji), działacz społeczny,
 • Agnieszka Owczarczak – działaczka samorządowa i przedsiębiorczyni, Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska VIII kadencji,
 • Andrzej Januszajtis – docent, fizyk, popularyzator historii Gdańska, autor wielu publikacji o Gdańsku,
 • Dorota Kolak – aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, nauczycielka akademicka,
 • Barbara Szczepuła-Ponikowska – dziennikarka, reportażystka, felietonistka, pisarka-autorka książek związanych z Gdańskiem,
 • Jan Zarębski – polityk, przedsiębiorca, w latach 1999-2002 marszałek województwa pomorskiego,
 • Anna Czekanowicz-Drążewska – poetka, prozaiczka, dramaturżka, tłumaczka,
 • dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – socjolog, antropolog, historyk, popularyzator kultury kaszubskiej,
 • Bogusław Kaczmarek – piłkarz, trener piłkarski, komentator telewizyjny.