Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Konferencja - realizacja postulatów społecznych (4)
Zdjęcie portretowe: Joanna Bieganowska

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:04

Gdańsk realizuje postulaty społeczne

W czwartek, 25 listopada odbył się briefing prasowy, podczas którego przedstawiony został projekt uchwały wprowadzający większą ochronę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym bezdomnością, dzięki zmianom w zasadach wynajmu lokali z zasobu gminnego. Uchwała jest wynikiem współpracy ze stroną społeczną. Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska uchwała została przyjęta.

W briefingu wzięły udział: Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska i Jolanta Banach, przedstawicielka Lepszego Gdańska.

- To jest ten miły dzień, kiedy możemy opowiedzieć Państwu o tym do czego doprowadziła nasza praca. Spotykamy się regularnie z przedstawicielami stowarzyszenia Lepszy Gdańsk po to żeby współpracować w duchu porozumienia, które zostało podpisane przed wyborami. W tym konkretnym przypadku koncentrowaliśmy się na prawie do najmu lokali socjalnych dla tych osób, w stosunku do których sąd nie wydał takich postanowień. Takie działania udoskonalają Gdański program Mieszkalnictwa Społecznego – mówiła podczas konferencji prezydentka Monika Chabior.

Ochrona dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

W projekcie uchwały zmieniającym zasady wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobu gminy zostały uwzględnione postulaty strony społecznej, dotyczące ochrony osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym bezdomnością.
Postulaty dotyczyły tych, wobec których sąd nakazał eksmisję z lokalu wynajmowanego od gminy, nie orzekając jednocześnie o prawie przyznania lokalu socjalnego. W wyniku rozmów negocjacyjnych z Lepszym Gdańskiem wprowadzono rozwiązania dające możliwość ochrony takich osób.

- Istotą zmiany tej uchwały jest realizacja postulatu z porozumienia zawartego w 2018 roku pomiędzy ruchem miejskim Lepszy Gdańsk, stowarzyszeniem WDG i prezydentem Adamowiczem. Porozumienie dotyczy 11 postulatów. Trzy z nich zostały już zrealizowane. Od kwietnia tego roku współpracujemy z prezydentką Chabior i wynikiem tych prac są zmiany w tej ustawie - mówiła przewodnicząca Jolanta Banach. O co chodziło w postulacie? Nie zawsze sąd orzeka o prawie do lokalu socjalnego, takie osoby najczęściej umieszczane były schroniskach, noclegowniach i pomieszczeniach tymczasowych, nie są to warunki do życia i do wychodzenia z kryzysu. Dlatego uzgodniliśmy z panem prezydentem, że jeśli gmina będzie występowała z powództwem o eksmisję, pełnomocnik tej gminy będzie wnioskował do sądu o orzeczenie prawa do lokalu socjalnego, z wyłączeniem tych osób, które dokonują dewastacji, dopuszczają się przemocy, zakłócają porządek – wyjaśniła przewodnicząca Banach.

Nowe zasady

1. przyznanie takim osobom prawo do najmu socjalnego lokalu jeśli:
- nie mogą one zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie,
- nie dokonały zajęcia lokalu bez tytułu prawnego,
- nie porzuciły zajmowanego lokalu,
-  nie dopuściły się dewastacji lokalu.
2. dodano przepis, na podstawie którego miasto z urzędu, przed wystąpieniem do sądu o eksmisję, będzie badało czy osoba podlegająca ewentualnej eksmisji spełnia przesłanki do przywrócenia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

- Dochodziły nas głosy ze strony mediów, że porozumienie z Lepszym Gdańskiem odłożyliśmy do szuflady, otóż nie, czasem wystarczy mały impuls, aby pójść do przodu, takim impulsem była prezydentka Chabior. Ja się ogromnie cieszę, że udało się kolejny postulat zrealizować, dla tych, którzy skorzystają z zapisu w tej uchwale jest to bardzo ważna sprawa – powiedziała Beata Dunajewska. – Te postulaty, to porozumienie to jest społeczny testament prezydenta Adamowicza. Nie chodzi tu o pieniądze, o sprawy polityczne, tylko o człowieka. Wszystkie postulaty podpisane przez WDG, Lepszy Gdańsk i prezydenta dotyczą ludzi, są to postulaty społeczne. Dziś ten postulat zero eksmisji na bruk realizujemy. – dodała przewodnicząca Dunajewska.