Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Jędrzej Sieliwończyk

Jędrzej Sieliwończyk
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:30

Nowe stawki za usuwanie pojazdów z dróg

Gdańscy radni przegłosowali dziś uchwałę, która reguluje opłaty za usuwanie pojazdów z dróg oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. Proponowane wysokości stawek odpowiadają rzeczywistym kosztom ponoszonym przez miasto w związku z pełną realizacją tego zadania publicznego. Nowe stawki zaczną obowiązywać od stycznia 2022 roku. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Podstawowym celem usuwania pojazdów z dróg jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Wynika to nie tylko z faktu likwidacji samego zagrożenia jakim jest zalegający na drodze pojazd. Niezwykle ważnie jest również działanie prewencyjne tych działań. Motywuje to kierowców do przestrzegania zasad ruchu drogowego i niepozostawiania pojazdów w miejscach niedozwolonych.  

Konieczne zmiany  

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego, na którym są one przechowywane, należy do zadań własnych powiatu. Stawki na realizację tej usługi ustalane są corocznie w drodze uchwały, a opłaty z niej pochodzące stanowią dochód własny powiatu. Ostatnia zmiana stawek została wprowadzona w 2018 roku i dotyczyła opłat obowiązujących od początku 2019 roku.

Przyjęte przez radnych stawki uwzględniają opłaty za usługę usuwania i przechowywania pojazdów oraz koszty zapewnienia sprawnej realizacji tego zadania. Dotyczy to w szczególności kosztów związanych z obsługą administracyjną tego przedsięwzięcia. Dodatkowo, do kosztów ponoszonych przez miasto należy doliczyć koszty korespondencji oraz opłat sądowych. Aktualnie osiągany dochód nie wystarcza na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania. Opłaty, które będą obowiązywać w Gdańsku w 2022 roku są niższe od tych zawartych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie maksymalnych stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.  

Nowe stawki  

Za usunięcie z drogi: 

 • rower lub motorower - 125 zł; 
 • motocykl - 230 zł; 
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 520 zł; 
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 650 zł; 
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 910 zł; 
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1350 zł; 
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1640 zł; 
 • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 125 zł 

Za przechowywanie na parkingu strzeżonym za każdą rozpoczętą dobę przechowywania: 

 • rower lub motorower - 20 zł; 
 • motocykl - 30 zł; 
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 44 zł; 
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 57 zł; 
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 82 zł; 
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 147 zł; 
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 215 zł; 
 • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 20 zł 

 Jeżeli po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu ustały przyczyny jego usunięcia, a wydana dyspozycja spowodowała powstanie kosztów, to koszty te ustala się w wysokości: 

 • rower lub motorower - 100 zł; 
 • motocykl – 170 zł; 
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 400 zł; 
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 500 zł; 
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 700 zł; 
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1000 zł; 
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1250 zł; 
 • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 100 zł