Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Fot  ilustracyjna z Pixabay, przedstawia rodziców z dziećmi
Zdjęcie portretowe: Sylwia Ressel

Sylwia Ressel
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Data publikacji 11:00

Podwyżka pensji dla zawodowych opiekunów zastępczych

Od 1 stycznia 2022 roku o 1000 zł brutto wzrośnie wynagrodzenie dla nowych, gdańskich zawodowych opiekunów zastępczych oraz dla osób, które założą rodzinny dom dziecka. O tę kwotę we wrześniu zostały już podniesione pensje obecnych, gdańskich zawodowych opiekunów zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Podwyżkę przyjęła Rada Miasta Gdańska podczas sesji w czwatek, 25 listopada. Zgodnie z uchwałą od stycznia 2022r. nowemu, zawodowemu opiekunowi zastępczemu przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż 4 020 zł brutto. Z kolei rodzic zawodowy, który poprowadzi pogotowie rodzinne, otrzyma pensję nie niższą niż 4 120 zł brutto miesięcznie. Osoba, która założy rodzinny dom dziecka, otrzyma miesięcznie nie mniej niż 4 620 zł brutto za pracę. Środki na ten cel zabezpieczył w budżecie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Dla porównania, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z czerwca 2011 roku przewiduje wynagrodzenie, np. dla zawodowej rodziny zastępczej w wysokości nie niższej niż 2000 zł brutto. Gdańsk stara się jednak, by te kwoty były jak najwyższe, doceniając pracę oraz kompetencje osób, które opiekują się dziećmi z bagażem doświadczeń. W zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka mają zapewnioną właściwą opiekę m.in. rodzeństwa, dzieci z niepełnosprawnością oraz z interwencji. W Gdańsku funkcjonuje obecnie 31 zawodowych rodzin zastępczych oraz 15 rodzinnych domów dziecka.