Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:00

Listopadowa sesja Rady Miasta Gdańska

W czwartek, 25 listopada o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza (ul. Wały Jagiellońskie 1) rozpocznie się listopadowa sesja Rady Miasta Gdańska. Dwa dni wcześniej, we wtorek 23 listopada radni wszystkich klubów będą gośćmi programu „Wszystkie Strony Miasta”.

W porządku obrad przewidziano 23 uchwały, które dotyczyć będą m.in.

  • - zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku;
  • - wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach Gdańskiego Zespołu Żłobków oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat;
  • - zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego - Szkoły Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku;
  • - uchwaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • - nadania nazw ulicom: Hilarego Koprowskiego, prof. Krzysztofa Skóry i prof. Marii Hrabowskiej;
  • - ustanowienia użytku ekologicznego „Jeziorko Martynka”.

W porządku obrad znajduje się także „Oświadczenie w sprawie solidarności ze służbami mundurowymi strzegącymi granicy polsko-białoruskiej” przygotowane przez Klub Radnych PiS. Porządek sesji wraz z linkami do uchwał znajdują się w załączeniu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Miejscy radni będą także gośćmi programu „Wszystkie Strony Miasta”. We wtorek, 23 listopada o godz. 12.00 o najważniejszych uchwałach porozmawiają: Beata Dunajewska – przewodnicząca klubu radnych Wszystko dla Gdańska, Kamila Błaszczyk – wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej i Elżbieta Strzelczyk – radna Prawa i Sprawiedliwości. Transmisja programu na stronie gdansk.pl.

 

Na zdjęciu: czerwcowa sesja RMG, fot. Grzegorz Mehring.