Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 16:15

Młodzi twórcy kultury z szansą na nagrodę

Śpiewasz, tańczysz, a może malujesz? Znasz twórcę, który zasługuje na docenienie? Zgłoś kandydaturę do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Zgłoszenia można nadsyłać do 20 października.

Już po raz 22. przyznane zostanie wyróżnienie finansowe w postaci Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. To okazja do wyłonienia i docenienia talentów tworzących kulturę i sztukę w Gdańsku. Zgłaszać można zarówno popularnych twórców, jak i tych mniej znanych, o których powinna usłyszeć szersza widownia. Nagroda przyznawania jest artystom do 35. roku życia za osiągnięcia z ostatnich trzech lat, a jedna osoba może otrzymać ją tylko jeden raz.

Kandydatury mogą zgłaszać:

 1. radni Miasta Gdańska,
 2. szkoły artystyczne działające na terenie Gdańska,
 3. instytucje kultury i kulturalno – oświatowe działające na terenie Gdańska,
 4. stowarzyszenia i związki twórcze działające na terenie Gdańska,
 5. organizacje oraz przedsiębiorstwa działające w dziedzinie kultury i sztuki,
 6. Prezydent Miasta Gdańska,
 7. organy administracji publicznej,
 8. przedstawiciele działów kultury mediów działających na terenie Gdańska,
 9. dotychczasowi laureaci Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury,
 10. indywidualni twórcy,
 11. radni Dzielnic Miasta Gdańska.

Regulamin przyznawania Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury

Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury znajduje się w załączeniu.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać Zespołach Obsługi Mieszkańców nr 1-4 Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdańsk z dopiskiem: Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody upływa 20 października (decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu).

Aby zgłosić kandydata, należy wypełnić wniosek i opisać artystyczny dorobek twórcy. Do zgłoszeń należy załączyć w formie cyfrowej: fotografię kandydata wraz z informacją o autorze zdjęcia, portfolio multimedialne kandydata – w formacie pdf, ppt, biogram kandydata do Nagrody (max. 1000 znaków ze spacjami z uwzględnieniem osiągnięć za ostatnie trzy lata) - szczegóły w Regulaminie.