Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Daniel Stenzel

Daniel Stenzel
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 17:47

NSA w sprawie Westerplatte: Oświadczenie pełnomocnika miasta Gdańska po komunikacie Muzeum II WŚ

W związku z oświadczeniem Muzeum II Wojny Światowej dotyczącym wyroku NSA i w konsekwencji powrotu terenu Westerplatte w zasób nieruchomości miasta Gdańska, przekazuje oświadczenie mec. Cezarego Chabla, pełnomocnika miasta Gdańska, który brał udział w ostatnim posiedzeniu sądu.

Z kolei podczas wczorajszego ogłoszenia wyroku NSA nie był obecny przedstawiciel ministerstwa, którego decyzję podważało miasto Gdańsk. Był jedynie przedstawiciel inwestora, czyli Muzeum II WŚ.

 

OŚWIADCZENIE

PEŁNOMOCNKA MIASTA GDAŃSKA

 

W nawiązaniu do oświadczenia Muzeum II Wojny Światowej z dnia 17 września 2021 roku informuję, że:

Po pierwsze, NSA nie uznał, że wniosek muzeum jest prawidłowy. Takie zdanie podczas ogłoszenia wyroku nie padło.

Po drugie, nie jest prawdą, że żaden argument gminy nie został potwierdzony skoro od początku gmina miasta Gdańska zarzucała naruszenie warunków technicznych, a organy – czyli Wojewoda i Minister - to bagatelizowały.

Po trzecie,  Muzeum II Wojny Światowej nie posiada umowy użytkowania, ponieważ nie ma (została uchylona) decyzji odpowiedniego ministra.

Po czwarte, skoro żaden z zarzutów gminy nie został potwierdzony to czemu uchylono prawomocnie decyzję ministra?

To kolejny przykład lekceważenia rozstrzygnięcia sądu i bagatelizowania nakazu sądu, aby prace na Westerplatte były prowadzone zgodnie z przepisami prawa. Po raz kolejny przedstawiciele muzeum przekonują,  że mimo niekorzystnego dla nich wyroku sądu nic się nie stało. Można więc odnieść wrażenie, że sprawę wygrali.

Wyrokiem NSA uchylono decyzję Ministra Rozwoju, a tylko w oparciu o tę decyzję rozstrzygnięcie wojewody staje się ostateczne. Ponieważ nie ma więc ostatecznej decyzji wojewody (a tylko na takiej podstawie mogła przejść własność) teren nie przeszedł na rzecz skarbu państwa. Skoro nie nastąpiła zmiana właściciela, teren jest w dalszym ciągu miasta Gdańska.

mec. Cezary Chabel, pełnomocnik miasta Gdańska