Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Briefing dotyczący spółki SAUR
Zdjęcie portretowe: Daniel Stenzel

Daniel Stenzel
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:57

Miasto przejmie spółkę SNG

Gdańsk przejmuje pełną kontrolę nad zaopatrzeniem w wodę i odbiór ścieków. Po 30 latach dobiega końca współpraca miasta i grupy SAUR.

- Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych celów, ale jednocześnie przekonani, że trzydzieści lat po transformacji mamy wiedzę, umiejętności i środki, aby kontynuować usługi dla mieszkańców samodzielnie. Dlatego poleciłam prezydentowi Piotrowi Grzelakowi, p. skarbnik Izabeli Kuś oraz dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Iwonie Bierut podjęcie działań zmierzających do przejęcia pełnej kontroli nad systemem wodno - kanalizacyjnym w Gdańsku – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Postawiłam jeden podstawowy cel: bezpieczeństwo i ciągłość dostaw wody i odbioru ścieków w okresie przejściowym oraz po przejęciu kontroli nad systemem.

Wysoka jakość wody pitnej

Woda dostarczana mieszkańcom w 1992 roku tylko w 8% spełniała normy wymagane prawem, podczas gdy aktualnie jest to 100%. Jakość wody wysoko oceniają gdańszczanki i gdańszczanie. Według badań Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych UG, 49% mieszkańców deklaruje, że pije wodę z kranu, a 90% mieszkańców pozytywnie ocenia jakość dostarczanej wody.

- Mimo, że kontrakt zakłada podjęcie rozmów na rok przed jego zakończeniem, czyli w styczniu 2022, dbając o zabezpieczenie interesów mieszkańców miasta, rozmowy podjęliśmy znacznie wcześniej – mówił Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju. – Przed przystąpieniem do rozmów analizowaliśmy wszystkie możliwe warianty i wybraliśmy absolutnie najkorzystniejszy dla użytkowników systemu. Wariant zakupu akcji jest wariantem ograniczającym ryzyka organizacyjne i prawne, oraz, co bardzo ważne, zapewniającym pełne wykorzystanie fachowego zespołu ponad pół tysiąca osób, oraz know-how zbudowanego w spółce SNG.

Bezpieczne miejsca pracy

Zmiany właścicielskie pozostają bez wpływu na zatrudnienie pracowników i charakter działalności spółki. W firmie pracuje ok. 550 osób.Dziś SNG to przede wszystkim unikalny zespół ludzi: operatorzy ujęć wody, odpowiadający za bezpieczeństwo dostaw, operatorzy oczyszczalni ścieków, dyspozytorzy systemu, mistrzowie i inżynierowie odpowiadający za naprawy i utrzymanie sieci, laboranci, obsługa klienta, pracownicy pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego, zespoły automatyków, energetyków dbających  bezpieczeństwo funkcjonujących obiektów.

Na najbliższej sesji radni będą dyskutowali o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która pozwoli na pozyskanie środków na transakcje. Miasto na ten cel chce zabezpieczyć w sumie 45 mln zł.

Umowa współpracy z francuską korporacją została podpisana w 1992 roku. Miasto wniosło do spółki aport rzeczowy, w postaci nieruchomości, środków oraz ówczesnych narzędzi pracy (bez sieci wodociągowo-kanalizacyjnej), a francuska grupa SAUR wkład finansowy, który pozwolił jej na objęcie 51% udziałów w Saur Neptun Gdańsk.