Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Nowe żłobki w ramach Gdańskiego Bonu Żłobkowego  fot  Dominik Paszliński www gdansk pl (3)
Zdjęcie portretowe: Patryk Rosiński

Patryk Rosiński
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Data publikacji 16:00

Od września 300 nowych miejsc w żłobkach w Gdańsku

Rodzice dzieci w wieku od 20 tyg. do 3 roku będą mogli oddać je pod opiekę do trzech nowych placówek, które powstają dzięki współpracy Gdańska, Fundacji Pozytywne Inicjatywy oraz Samorządu Województwa Pomorskiego. Łącznie w Gdańskich żłobkach miejskich, niesamorządowych, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, czeka niespełna 4200 miejsc.

- Żłobki, a co za tym idzie opieka dla najmłodszych, to kilka zalet. Po pierwsze możliwość dla rodziców szybkiego powrotu na rynek pracy. To także relacje międzyludzkie i społeczne. W tej kadencji postawiliśmy na zwiększenie liczby miejsc dla dzieci, których utworzyliśmy już niespełna 1500. Ale to nie koniec, bo planujemy już kolejne obiekty. - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Nową placówkę na Zaspie odwiedziła dziś prezydent Aleksandra Dulkiewicz wraz z Moniką Chabior, zastępczynią prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. Jest to jeden z trzech Pozytywnych Żłobków, które rozpoczną działalność od 1 września. Kolejne dwa powstały przy ul. Syriusza w Osowej i przy ul. Wąsowicza w Oliwie.

Każde z nich funkcjonować będzie w nowopowstałym budynku wykonanym w nowoczesnej, ekologicznej technologii drewnianej. Posiadają one cztery przestronne, pełne światła sale, w których przebywać może w sumie 100 dzieci, w wieku od 20 tyg. do 3 roku życia. Placówki będą funkcjonować w godzinach od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

W realizacji są już także dwa kolejne żłobki budowane przez Pozytywne Inicjatywy. Powstają one przy ul. Piecewskiej w Pieckach-Migowo oraz przy ul. Potęgowskiej na Jasieniu. W każdym z nich podobnie jak w tych uruchamianych od września, miejsce znajdzie 100 dzieci.

Gdański Bon Żłobkowy

Rodzice dzieci uczęszczających do gdańskich niesamorządowych miejsc opieki od 2019 roku mogą ubiegać się o bon żłobkowy w kwocie do 500 zł. Dzięki wprowadzonym zmianom, od września jeszcze większa liczba rodzin będzie mogła skorzystać z dofinansowania do pobytu dziecka w placówkach niesamorządowych. Dotyczą one:

  • wzrosło kryterium dochodowe z dotychczasowej wartości 2500 netto do 2800 netto na osobę w rodzinie,
  • zostało zniesione kryterium dochodowe dla rodzin, których członkiem jest osoba z niepełnosprawnością,
  • warunkiem przyznania bonu jest poddanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

- Wspieramy te rodziny, które chcą, aby ich dzieci skorzystały z placówek niesamorządowych. W pierwszym roku Gdański Bon Żłobkowy przyznany został na niespełna 800 dzieci, natomiast w obecnym okresie, wsparcie to objęło już ponad 900 najmłodszych. – mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydenta.

Łącznie od początku przyznawania bonu, świadczeniem objętych zostało niespełna 1 700 dzieci. Są one przyznawane na okres od 1 września do 30 sierpnia. Zgłoszenia trwają od 1 lipca.

Wszelkie szczegóły na temat przyznawania i koniecznych formalności dostępne są na odrębnej stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Jak zapisać dziecko do Pozytywnego Żłobka

Rekrutacja do placówki wciąż trwa. Wszelkie dalsze informacje uzyskać można pod numerem tel. 735 207 854 lub adresem: https://siec.pozytywneinicjatywy.pl/siec-placowek/
Placówka powstała dzięki współpracy Miasta Gdańska i Pozytywnych Inicjatyw ze środków własnych Fundacji, Programu Maluch Plus oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie w Gdańsku jest 13 żłobków samorządowych, które oferują 1088 miejsc. Natomiast 3106 miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi oferują placówki niesamorządowe, tj. żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie.