Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Agnieszka Zakrzacka
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Data publikacji 16:30

Zmiany w rejonie skrzyżowania ul. Góreckiego i Strajku Dokerów

W związku z kolejnym etapem prac związanych z rewitalizacją ulic Nowego Portu, od wtorku 27 lipca zamknięte dla ruchu zostanie skrzyżowanie Ks. Mariana Góreckiego z ul. Strajku Dokerów.

Dojazd do ul. Strajku Dokerów możliwy będzie ul. Mylną i Wilków Morskich. Dojście piesze do posesji będzie zapewnione. Z uwagi na prowadzone prace wprowadzone zostaną również zmiany w kursowaniu linii tramwajowych. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca października.

Prace związane z przebudową wspomnianych ulic prowadzone są w ramach programu pn. Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku.  Umowa na realizację przebudowy ul. Wilków Morskich, Góreckiego i Strajku Dokerów została podpisana w listopadzie 2020 roku z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg S.A. Koszt przebudowy ulic wyniesie około 8,6 mln złotych. Zakończenie rewitalizacji planowane jest na koniec listopada 2021 roku. Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.