Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Magdalena Kiljan

Magdalena Kiljan
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Data publikacji 15:00

Zamknięcie wiaduktu w ciągu al. Sikorskiego

Od poniedziałku, 21 czerwca na dwa miesiące całkowicie zamknięty, dla ruchu kołowego, zostanie wiadukt prowadzący z al. Armii Krajowej w ul. Sikorskiego. O utrudnieniach z wyprzedzeniem poinformują kierowców mobilne tablice zmiennej treści.

Remont kładki dla pieszych i wiaduktu na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i ul. Sikorskiego rozpoczął się z końcem maja. Wówczas zamknięta została jedna z kładek dla pieszych - od strony centrum na wysokości ul. Pobiedzisko.

Całkowite zamknięcie wiaduktu dla ruchu

Kierowcy dojeżdżający do al. Sikorskiego z centrum miasta będą mogli zawrócić na tymczasowym łączniku, który wybudowany zostanie ok. 100 metrów przed skrzyżowaniem al. Armii Krajowej z al. Havla i ul. Łostowicką, lub na samym skrzyżowaniu. Z kilkudniowym wyprzedzeniem o utrudnieniach informować będą kierowców mobilne tablice zmiennej treści ustawione na pasie rozdziału w ciągu al. Armii Krajowej.

Zmiany w organizacji ruchu pod obiektami

Szeroki zakres prac na wiadukcie oraz kładce oznacza konieczność wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. Od 31 maja prace realizowane są na dole obiektów, co wymaga zawężenia fragmentu dolnej jezdni al. Armii Krajowej do jednego pasa ruchu. W przypadku robót, w których zamknięcie jednego pasa nie będzie wystarczająco bezpieczne dla kierowców, w godzinach nocnych oraz w weekendy dolna jezdnia będzie całkowicie zamykana, a ruch odbywać się będzie jezdnią górną.

Zamknięta jedna z kładek dla pieszych

W przypadku kładki, która przez cały okres prac jest wyłączona z ruchu, piesi mogą korzystać z wyremontowanej kładki po drugiej stronie węzła.

Zakres robót na wiadukcie i kładce

Prace prowadzone są jednocześnie na wiadukcie drogowym od strony skrzyżowania al. Armii Krajowej z al. Havla i ul. Łostowicką oraz kładce dla pieszych od strony centrum na wysokości ul. Pobiedzisko. Zakres prac na obu obiektach obejmuje:

  • naprawę powierzchni betonowych ustroju nośnego i podpór,
  • likwidację rys,
  • wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
  • montaż nowych desek gzymsowych,
  • wymianę izolacji, balustrad i dylatacji,
  • ułożenie nowej nawierzchni,
  • wzmocnienie skarp z budową schodów rewizyjnych.

Ponadto na samym wiadukcie przeprowadzona zostanie konserwacja łożysk, a na kładce naprawione zostaną daszki nad trakcją tramwajową.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na 20 listopada.