Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Joanna Bieganowska

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:00

Zmiany zasad funkcjonowania miejsc rozrywki w stoczni

W trosce o komfort mieszkańców terenów sąsiadujących z działającymi na stoczni miejscami wieczornej rozrywki, odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Stocznia Centrum Gdańska, a także Policji i Straży Miejskiej. Ustalono na nim warunki niezbędne do zachowania porządku i bezpieczeństwa, zarówno uczestników zabawy jak i mieszkańców.

Zmiany w funkcjonowaniu obiektów rozrywkowych oraz okolicznych terenów obowiązywać będą już od najbliższego weekendu,  11-13 czerwca. Najważniejszą ze zmian będzie okresowe zamknięcie lub ograniczenie ruchu kołowego na ulicy Narzędziowców na odcinku od Jana z Kolna do ulicy Popiełuszki.

Dodatkowo:

  • Ulica Narzędziowców zostanie objęta doraźnymi patrolami przez funkcjonariuszy gdańskiej policji
  • W strefie publicznej udostępnione zostaną dla uczestników zabawy urządzenia sanitarne typu TOI TOI
  • Po weekendzie, w godzinach wczesnoporannych, tereny w okolicy ulicy Narzędziowców, będą porządkowane
  • Najemcy zobowiązali się także do ograniczenia utrudnień wynikających z głośnej muzyki, poprzez ściszenie muzyki w godzinach nocnych, bądź skierowanie urządzeń nagłaśniających w kierunku terenów przemysłowych

Nadal trwają intensywne prace mające na celu wdrożenie innych rozwiązań, które w sposób możliwie kompleksowy wpłyną na poprawę bezpieczeństwa zarówno osób odwiedzających lokale jak i okolicznych mieszkańców.