Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 11:30

Kultura na warsztacie – zgłoś swój projekt

Masz pomysł na warsztaty twórcze, które chciałbyś poprowadzić w domu kultury? Projektornia Gdańskiego Archipelagu Kultury zaprasza do udziału w konkursie „Kultura na warsztacie”. Zapewnione jest miejsce, materiały, wynagrodzenia oraz wsparcie organizacyjne. Zgłoszenia trwają do 5 lipca!

Projektornia Gdański Archipelag Kultury zachęca mieszkanki i mieszkańców województwa pomorskiego do tworzenia życia społeczno-kulturalnego w swoim otoczeniu, poprzez realizację warsztatów twórczych w jednej z filii Gdańskiego Archipelagu Kultury. Celem konkursu „Kultura na warsztacie” jest odkrywanie, rozwijanie, a także wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych. Projekt „Kultura na warsztacie” zapewnia, nie tylko wsparcie merytoryczne, ale również finansowe.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Do udziału w konkursie „Kultura na warsztacie” zaproszeni są pełnoletni mieszkańcy województwa pomorskiego. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie GAK w zakładce Kultura na warsztacie. .

Podaje się w nim dane osobowe, a także nazwę zgłaszanego projektu, jego opis, jaki jest cel działań i co dzięki nim zyska społeczność Gdańska. Należy także opisać, do kogo kierowane są planowane działania. W formularzu jest też miejsce na harmonogram, w którym należy wskazać okres przygotowań do realizacji projektu i jego promocję. Powinien być także określony szacunkowy koszt realizacji ze wskazaniem, na co będą potrzebne pieniądze.

Zgłoszenia można wysłać drogą mailową (skan z podpisem) na adres: projektornia@gak.gda.pl do 5 lipca 2021r.

Realizacja projektu

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, jury wybierze sześć projektów, które będą realizowane w okresie od 12 lipca do 30 listopada 2021r., w siedzibie Projektorni GAK, ul. Dworska 29a, Gdańsk Brzeźno. Autorzy wybranych projektów, za przeprowadzone warsztaty otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1350 zł brutto, materiały oraz wsparcie organizacyjne.

Projekt realizowany w ramach Otwartego Domu Kultury

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dotępne są na stronie Gdańskiego Archipelagu Kultury